Kreditor vil tvangsselge søsters halvpart av arvet bolig

Publisert: 06.10.2023

Jeg har arvet ett hus etter min far sammen med min søster. Det er tatt heftelser i ideell halvpart hos min søster og nå vil kreditor gjennomføre tvangssalg. De vil nå ha en samtykkeerklæring av meg for å selge hele eiendommen. Hva bør jeg gjøre for å få min del av eiendommens verdi?

Svar:

Tvangssalg av ideell halvpart krever ikke samtykke fra den andre sameieren. Du kan imidlertid gi samtykke til at hele eiendommen selges. Uten slikt samtykke er det bare "saksøkte" sin halvpart som kan selges. Markedet for slike halvparter er begrenset. Etter sameieloven har du også forkjøpsrett til halvparten som selges. Dersom du har anledning til det, så kan det være et alternativ å bruke forkjøpsretten for derved å bli eneeiere av hele eiendommen. Dersom du gir samtykke til salg av hele eiendommen, så vil salget gjennomføres etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven.

Med vennlig hilsen, advokat Christian Grahl-Madsen

Del denne artikkelen: