Tvangssalg

Innhold

Kreditor vil tvangsselge søsters halvpart av arvet bolig

06. okt 2023 · spørsmål

Jeg har arvet ett hus etter min far sammen med min søster. Det er tatt heftelser i ideell halvpart hos min søster og nå vil kreditor gjennomføre tvangssalg. De vil nå ha en samtykkeerklæring av meg for å selge hele eiendommen. Hva bør jeg gjøre for å få min del av eiendommens verdi?

Les mer

Kan en styreformann kreve et salær for tvangssalg?

12. mai 2023 · spørsmål

Kan en styreformann kreve et salær på 2100 kr+moms angående min sak som går ut på tvangsflytting+tvangssalg av min borettslagsleilighet. Har bodd der i12 år, med kun skriftlige klager ifra styret. Hva kreves for at en blir tvangsflyttet+tvangssalg av min leilighet? Det foreligger ikke noen former for økonomiske mislighold?

Les mer

Økonomiske problemer etter sykdom

04. mai 2023 · spørsmål

Etter periode med alvorlig sykdom og rehabilitering ble jeg i 2022 ufør. Siden 2019 har jeg ikke klart å vedlikeholde foretaket mitt som er et NUF. Jeg eier (solidaritetsansvar) - derfor trekker de nærmere 9000 kr i mnd i forsinkelsesgebyrer fra min private økonomi som tvangsinnkreving. Dialogen med etatene har vært omfattende der både leger og nevrolog har uttalt seg om min situasjon. Jeg står i reell fare for å miste hus og bil da jeg ikke er i stand til å dekke gjeld. Er det håp/hjelp å få?

Les mer

Stoppe tvangssalg av hus

25. apr 2023 · spørsmål

Huset mitt holder på å bli tvangssolgt og jeg prøver å stoppe det. Gjelden er bare på 92 000 kr og banken min vurderer å gi meg lån nok til å dekke det tross at jeg har annen kreditorgjeld som jeg har nedbetalingsavtaler med. Det er helt på siste tampen før det blir lagt ut nå, i tillegg vil jeg få inn nok kr de neste 3 mnd til å dekke kravet, men de fortsetter å presse for tvangssalg.

Les mer

Leier i bolig som skal tvangsselges

16. jan 2023 · spørsmål

Jeg leier i en bolig som vil bli lagt ut for tvangssalg. Er det sånn at hvis ingen kjøper boligen at man kan bli boende?

Les mer

Rydde opp løsøre fra tvangssalg

24. mar 2022 · spørsmål

Kjøp av småbruk på tvangssalg: Er i en budprosess på et småbruk der eier har flyttet ut. Det er ufattelig mengder med løsøre/søppel på eiendommen. Både innvendig i hus og utvendig. Der det er 100 % sannsynlig at eier ikke vil rydde opp, og hente eiendeler. Og vil lage "trøbbel" om opprydding og fjerning ikke blir gjort etter boken. Hvordan skal man gå frem med å fjerne løsøre etter tinglysning av eiendomsrett? De er også 7 eldre traktorer på eiendommen. Der skilta er fjernet av eier. Hva med dem?

Les mer

Hvem kan kjøpe på tvangssalg?

11. mar 2022 · spørsmål

Kan sønnen i huset (bor annet sted i landet) by på foreldrenes hus som legges ut på tvangssalg og etterpå leie ut huset til foreldrene igjen, slik at de slipper å flytte? Regner da selvfølgelig med at salgssummen dekker saksøkers krav. Men er det lovlig å gjøre det slik?

Les mer

Kausjonist – ved betalingsproblemer må kausjonister handle raskt

07. aug 2015 · artikkel

At du kausjonerer, betyr at du garanterer for tilbakebetaling av et lån til en annen person. Dersom lånet misligholdes, kan långiver kreve at du innfrir restgjelden. Det er to typer kausjonistansvar. Simpelt kausjonistansvar betyr at kreditor først skal prøve å inndrive lånet fra den egentlige låntakeren. Hvis du er selvskyldnerkausjonist, kan kreditorene gå direkte på […]
Les mer

Gjeldsproblemer – ta tak i dine gjeldsproblemer

05. aug 2015 · artikkel

Hvis kreditorene ikke går med på en avtale, kan du søke namsmannen om en gjeldsordning. Advokater som har erfaring med å hjelpe folk som har kommet i gjeldsproblemer, opplever at de fleste kreditorer er interessert i å forhandle om en betalingsordning, og åpne for konstruktive forslag som viser at du ønsker å gjøre opp for […]
Les mer