Tvangssalg

Innhold

Kan eiendommen tvangsselges?

24. nov 2021 · spørsmål

Har spørsmål i forbindelse med tvangssalg av eiendom hvor gjeldsinnehaver eier 1/2 del av eiendommen og hvor ektefeller eier 1/2 del av eiendommen. Hvis ektefelle ikke har noe med den del av gjeld som er blitt pantsatt i eiendommen via namsmannen kan da eiendommen likevel tvangsselges? Da ektefellen er en helt uskyldig part?

Les mer

Tvangssalg av hus under bygging?

11. jan 2021 · spørsmål

Jeg og min mann har gjeld og begynte med frivillige gjeldsordning i april i fjor. I juni brant dessverre vårt hus ned. Dette med forsikring har gått greit. Spørsmål kan kreditorer, ikke staten eller kommunen gjeld, men forbruksgjeld kan de kreve tvangssalg av huset før det er bygd eller etter det er bygd?

Les mer

Odelsgård på tvangssalg

14. des 2020 · spørsmål

Familiegården: min mor er eldst og har en lillebror. Hun har skrevet fra seg odel til han, men ikke skrevet den fra seg om en utenforstående skulle kjøpe. Altså ikke fraskrivelse av odel. Hun har som jeg har forstått fortsatt odel. Nå skal gården tvangsselges. Kan hun ta den på odel for så og overdra den til meg ved kjøp?

Les mer

Kreditorer vil tvangsselge bolig

10. des 2020 · spørsmål

I 2015 gikk mitt AS konkurs, og jeg ble personlig ansvarlig for skatt og mva. Summert opp skylder jeg nå ca 3 000 000 som også er tatt pant i boligen. Samboer og jeg er ikke gift og har 3 barn sammen. Kreditorene vil nå tvangsselge bolig. Kan samboer kjøpe min halvdel fri for heftelser, eller følger heftelser med videre om det ikke er nok til å innfri ved salg? Ved en gjeldsordning for min gjeld, så har eier jeg et nytt AS samt 50 % av et annet. Hva skjer med disse under ordningen?

Les mer

Advokat med erfaring med tvangssalg

12. nov 2020 · spørsmål

Jeg trenger en advokat som har erfaring med mulig tvangssalg av eiendom.

Les mer

Kjøpe fritidsbolig på tvangssalg

14. okt 2020 · spørsmål

Jeg har tenkt å legge bud på en fritidsbolig som selges på tvangssalg. Det jeg lurer på er, hvis man legger inn bud, vil man da stå i fare for å måtte overta gjeld, om det går for pris under utestående fordringer.

Les mer

Næringseiendommer selges på tvangssalg

09. jun 2020 · spørsmål

Min sønn eier tre eiendommer (en næringseiendom, ett hus og en tilleggstomt). Etter mislighold av lån har banken begjært tvangssalg, og medhjelper valgt av tingretten har lagt ut alle de tre eiendommene for salg samlet. Næringseiendommen alene har takst på langt over samlet pris, og vil også dekke utestående alene. Ettersom jeg forstår av lov om tvangsfullbyrdelse § 11-19, skal eiendommene selges enkeltvis, så fremt de ikke er adskilt etter at pantekrav ble stiftet. Det er de ikke. Hva gjør vi?

Les mer

Tvangssalg pga glemt husleie

28. apr 2020 · spørsmål

Jeg fikk et inkasso og begjæring om tvangssalg her i mars pga en glemt husleie. Bor i borettslagsleilighet. Har nå betalt alt som jeg skylder. Kan de da begjære til tvangssalg når alt er betalt av det jeg skylder av husleie og inkasso? Og hvor mange purringer skal det sendes før det går så langt? Har kun fått purring på november, som de har sendt utifra, og husleien ble trekt i desember. Dette pga byttet bank i høst. Og det har blitt gjort en feil.

Les mer

Varsel om tvangssalg av eiendom

20. mar 2020 · spørsmål

Gjelder varsel om tvangssalg av ideell andel av eiendom. Det er tatt utleggspant i 1/2 ideell andel av eiendom på min andel. Nå har inkassobyrået sendt varsel om tvangssalg av denne ideelle andelen til meg og 14 dagers frist til å betale. Jeg forsøker å løse saken. Dette er min gjeld alene. Likevel har inkassoselskapet også varslet min samboer som eier den andre halvdelen med et likelydende varsel om tvangssalg. Er det lovlig å varsle min samboer og på den måten rette kravet mot henne?

Les mer

Ønsker å stoppe tvangssalg av mors bolig

25. feb 2020 · spørsmål

Dette gjelder begjært tvangssalg på min mors bolig. Jeg sitter med midler til å kan kjøpe/dekke det som hun skylder de som har begjært dette, og gjøre henne gjeldfri mot at hun leier av meg. Lån står klar, og jeg har midler til å dekke hvis lånet blir for lite. Advokaten i saken er også opplyst om dette, og hun skulle snakke med den banken jeg får lån av. Er alt håp ute? Eller er det fortsatt mulighet for å få ordnet dette? Og om jeg eventuelt har noen rettigheter oppi dette

Les mer

Kausjonist – ved betalingsproblemer må kausjonister handle raskt

07. aug 2015 · artikkel

At du kausjonerer, betyr at du garanterer for tilbakebetaling av et lån til en annen person. Dersom lånet misligholdes, kan långiver kreve at du innfrir restgjelden. Det er to typer kausjonistansvar. Simpelt kausjonistansvar betyr at kreditor først skal prøve å inndrive lånet fra den egentlige låntakeren. Hvis du er selvskyldnerkausjonist, kan kreditorene gå direkte på […]
Les mer

Gjeldsproblemer – ta tak i dine gjeldsproblemer

05. aug 2015 · artikkel

Hvis kreditorene ikke går med på en avtale, kan du søke namsmannen om en gjeldsordning. Advokater som har erfaring med å hjelpe folk som har kommet i gjeldsproblemer, opplever at de fleste kreditorer er interessert i å forhandle om en betalingsordning, og åpne for konstruktive forslag som viser at du ønsker å gjøre opp for […]
Les mer