Tvangssalg

Innhold

Kan en styreformann kreve et salær for tvangssalg?

12. mai 2023 · spørsmål

Kan en styreformann kreve et salær på 2100 kr+moms angående min sak som går ut på tvangsflytting+tvangssalg av min borettslagsleilighet. Har bodd der i12 år, med kun skriftlige klager ifra styret. Hva kreves for at en blir tvangsflyttet+tvangssalg av min leilighet? Det foreligger ikke noen former for økonomiske mislighold?

Les mer

Økonomiske problemer etter sykdom

04. mai 2023 · spørsmål

Etter periode med alvorlig sykdom og rehabilitering ble jeg i 2022 ufør. Siden 2019 har jeg ikke klart å vedlikeholde foretaket mitt som er et NUF. Jeg eier (solidaritetsansvar) - derfor trekker de nærmere 9000 kr i mnd i forsinkelsesgebyrer fra min private økonomi som tvangsinnkreving. Dialogen med etatene har vært omfattende der både leger og nevrolog har uttalt seg om min situasjon. Jeg står i reell fare for å miste hus og bil da jeg ikke er i stand til å dekke gjeld. Er det håp/hjelp å få?

Les mer

Stoppe tvangssalg av hus

25. apr 2023 · spørsmål

Huset mitt holder på å bli tvangssolgt og jeg prøver å stoppe det. Gjelden er bare på 92 000 kr og banken min vurderer å gi meg lån nok til å dekke det tross at jeg har annen kreditorgjeld som jeg har nedbetalingsavtaler med. Det er helt på siste tampen før det blir lagt ut nå, i tillegg vil jeg få inn nok kr de neste 3 mnd til å dekke kravet, men de fortsetter å presse for tvangssalg.

Les mer

Leier i bolig som skal tvangsselges

16. jan 2023 · spørsmål

Jeg leier i en bolig som vil bli lagt ut for tvangssalg. Er det sånn at hvis ingen kjøper boligen at man kan bli boende?

Les mer

Rydde opp løsøre fra tvangssalg

24. mar 2022 · spørsmål

Kjøp av småbruk på tvangssalg: Er i en budprosess på et småbruk der eier har flyttet ut. Det er ufattelig mengder med løsøre/søppel på eiendommen. Både innvendig i hus og utvendig. Der det er 100 % sannsynlig at eier ikke vil rydde opp, og hente eiendeler. Og vil lage "trøbbel" om opprydding og fjerning ikke blir gjort etter boken. Hvordan skal man gå frem med å fjerne løsøre etter tinglysning av eiendomsrett? De er også 7 eldre traktorer på eiendommen. Der skilta er fjernet av eier. Hva med dem?

Les mer

Hvem kan kjøpe på tvangssalg?

11. mar 2022 · spørsmål

Kan sønnen i huset (bor annet sted i landet) by på foreldrenes hus som legges ut på tvangssalg og etterpå leie ut huset til foreldrene igjen, slik at de slipper å flytte? Regner da selvfølgelig med at salgssummen dekker saksøkers krav. Men er det lovlig å gjøre det slik?

Les mer

Kan eiendommen tvangsselges?

24. nov 2021 · spørsmål

Har spørsmål i forbindelse med tvangssalg av eiendom hvor gjeldsinnehaver eier 1/2 del av eiendommen og hvor ektefeller eier 1/2 del av eiendommen. Hvis ektefelle ikke har noe med den del av gjeld som er blitt pantsatt i eiendommen via namsmannen kan da eiendommen likevel tvangsselges? Da ektefellen er en helt uskyldig part?

Les mer

Tvangssalg av hus under bygging?

11. jan 2021 · spørsmål

Jeg og min mann har gjeld og begynte med frivillige gjeldsordning i april i fjor. I juni brant dessverre vårt hus ned. Dette med forsikring har gått greit. Spørsmål kan kreditorer, ikke staten eller kommunen gjeld, men forbruksgjeld kan de kreve tvangssalg av huset før det er bygd eller etter det er bygd?

Les mer

Odelsgård på tvangssalg

14. des 2020 · spørsmål

Familiegården: min mor er eldst og har en lillebror. Hun har skrevet fra seg odel til han, men ikke skrevet den fra seg om en utenforstående skulle kjøpe. Altså ikke fraskrivelse av odel. Hun har som jeg har forstått fortsatt odel. Nå skal gården tvangsselges. Kan hun ta den på odel for så og overdra den til meg ved kjøp?

Les mer

Kreditorer vil tvangsselge bolig

10. des 2020 · spørsmål

I 2015 gikk mitt AS konkurs, og jeg ble personlig ansvarlig for skatt og mva. Summert opp skylder jeg nå ca 3 000 000 som også er tatt pant i boligen. Samboer og jeg er ikke gift og har 3 barn sammen. Kreditorene vil nå tvangsselge bolig. Kan samboer kjøpe min halvdel fri for heftelser, eller følger heftelser med videre om det ikke er nok til å innfri ved salg? Ved en gjeldsordning for min gjeld, så har eier jeg et nytt AS samt 50 % av et annet. Hva skjer med disse under ordningen?

Les mer

Advokat med erfaring med tvangssalg

12. nov 2020 · spørsmål

Jeg trenger en advokat som har erfaring med mulig tvangssalg av eiendom.

Les mer

Kjøpe fritidsbolig på tvangssalg

14. okt 2020 · spørsmål

Jeg har tenkt å legge bud på en fritidsbolig som selges på tvangssalg. Det jeg lurer på er, hvis man legger inn bud, vil man da stå i fare for å måtte overta gjeld, om det går for pris under utestående fordringer.

Les mer

Næringseiendommer selges på tvangssalg

09. jun 2020 · spørsmål

Min sønn eier tre eiendommer (en næringseiendom, ett hus og en tilleggstomt). Etter mislighold av lån har banken begjært tvangssalg, og medhjelper valgt av tingretten har lagt ut alle de tre eiendommene for salg samlet. Næringseiendommen alene har takst på langt over samlet pris, og vil også dekke utestående alene. Ettersom jeg forstår av lov om tvangsfullbyrdelse § 11-19, skal eiendommene selges enkeltvis, så fremt de ikke er adskilt etter at pantekrav ble stiftet. Det er de ikke. Hva gjør vi?

Les mer

Kausjonist – ved betalingsproblemer må kausjonister handle raskt

07. aug 2015 · artikkel

At du kausjonerer, betyr at du garanterer for tilbakebetaling av et lån til en annen person. Dersom lånet misligholdes, kan långiver kreve at du innfrir restgjelden. Det er to typer kausjonistansvar. Simpelt kausjonistansvar betyr at kreditor først skal prøve å inndrive lånet fra den egentlige låntakeren. Hvis du er selvskyldnerkausjonist, kan kreditorene gå direkte på […]
Les mer

Gjeldsproblemer – ta tak i dine gjeldsproblemer

05. aug 2015 · artikkel

Hvis kreditorene ikke går med på en avtale, kan du søke namsmannen om en gjeldsordning. Advokater som har erfaring med å hjelpe folk som har kommet i gjeldsproblemer, opplever at de fleste kreditorer er interessert i å forhandle om en betalingsordning, og åpne for konstruktive forslag som viser at du ønsker å gjøre opp for […]
Les mer