Langvarig syk elev får ikke god nok undervisning

Publisert: 29.04.2022

Hva gjør jeg når mitt barn (niende klasse) ikke får den skoleopplæringen han skal ha, på grunn av langvarig sykdom? Min mening er at skolen ikke tar ansvar for opplæringen. 2 avsluttende fag i år. Skolen sier det blir for vanskelig å tilrettelegge og ber han komme på skolen - føler alt blir lagt på mine skuldre. Skolen mistenker vegring - sannheten er at barnet ikke kan forlate huset, da han er avhengig av toalett - legeerklæring er levert skolen.

Svar:

Skolen må gi alle elever muligheter til læring og utvikling uavhengig av forutsetningene deres. Skolen plikter å tilrettelegge opplæringen slik at hver enkelt elev får best mulig utbytte av undervisningen. Om dere ikke får den tilretteleggingen barnet ditt trenger, kan du klage til kommunen. Dersom kommunen ikke gir dere medhold har du rett til å klage videre til Statsforvalteren.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: