Lønn ved sykdom

Publisert: 17.07.2023

Jeg fikk 2 vakter i uke 22 og hadde en fast vakt så det var ikke noe overtid. Jeg fikk så to ekstra vakter samme uke grunnet behov som medførte 15 timer overtid. Jeg jobbet vaktene som medførte overtid, men ble syk dagen etter som var en vanlig vakt. De slettet da den vanlige vakten. Først da jeg sa ifra så la de inn vakten igjen, men fordi vakten ble lagt inn sist så ble 10 timer overtid lagt inn den dagen jeg ble syk og dermed mener de at jeg ikke skal ha noe betalt. Har de lov til dette?

Svar:

Dette fremstår som manipulering og forsøk på å unndra seg sitt anvar etter ansettelsesavtalen. Hvis en er syk, har en krav på sykelønn.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: