Lov å jobbe når man er i permisjon?

Publisert: 12.09.2022
Emneord: ,

Jeg vil søke om 50 % ulønnet permisjon fra min arbeidsgiver for å jobbe som selvstendig næringsdrivende de andre 50 %. Er dette lovlig? Eller bør jeg søke om redusert stilling 50 %? Når jeg har 50 % permisjon og jobber bare 50% har jeg lov å jobbe mer enn 50% eller det er igjen best å ha 50% stilling hvor jeg kan føre overtid når jeg jobber over bestemte 50% stilling?

Svar:

Hei,

Hvis begge parter er enige om det kan det inngås avtale om ulønnet permisjon for en bestemt tidsperiode. Etter endt permisjon vil du da ha krav på å gå tilbake i din opprinnelige stilling. En søknad om og innvilgelse av redusert stilling for en viss periode, vil ha samme virkning. Husk at du har lojalitetsplikt overfor arbeidsgiver, slik at du ikke kan foreta deg noe som selvstendig næringsdrivende som er brudd på lojalitetsplikten.

Hvis du arbeider i 50 % stilling, vil eventuelt ekstra arbeid lønnes som merarbeid opp til 100 % stilling. Det er først arbeid utover arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid som defineres som overtidsarbeid etter lovverket. I utgangspunktet er dette arbeid utover hhv. 9 timer per dag og 40 timer per uke.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: