Lov til å sette opp klistremerker med reklame?

Publisert: 31.08.2022

Jeg arbeider i en bedrift og lurer på om det er lovlig å klistre klistremerker i offentligheten med QR-kode til bedriftens produkt/nettside som en del av markedsføringen for produktet. Da tenker jeg på små klistremerker som ikke tar mye synlighet.

Svar:

Uansett størrelsen på en plakat, så kreves det selvfølgelig samtykke fra den som eier den eiendommen hvor en plakat skal henges opp eller festes. På privat eiendom må eier av eiendommen godkjenne dette, og på offentlig eiendom må enten kommune eller stat godkjenne. Utover dette gjelder også kommunale regler for hvor oppslag kan gjøre og deres utseende, stort sett hjemlet i byggelovgivningen, men også i ordensforskriftene. I tillegg oppstiller vegtrafikklovgivningen krav til reklame som kan reduseres trafikksikkerheten.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: