Må man betale barnebidrag i skoleferie for myndig barn?

Publisert: 13.06.2022

Min datter blir 19 år snart og er under utdanning. Ferdig med 1 år på videregående nå. Jeg har betalt bidrag for hele skoleåret, da hun søkte om bidrag under utdannelse. Har privat avtale. Det jeg lurer på er om jeg må betale bidrag i de mnd hun har sommerferie? Vet jo ikke om hun blir å gå videre neste år. Hun bor ikke i samme kommune som meg.

Svar:

NAV kan fastsette bidrag etter fylte 18 år, dersom barnet går på videregående skole fortsatt. Dersom NAV fastsetter bidrag vil bidragets størrelse og varighet fremgå av vedtaket.

Så lenge dere har en privat avtale om barnebidrag kommer det an på hva dere har avtalt hvorvidt det også skal betales bidrag i sommerferien. Dersom dere ikke har avtalt noe konkret er det vanlig at bidraget er løpende hele året.

Merk at dersom barnet har en årlig inntekt på mer enn 30 ganger forhøyet bidragsforskudd (2.140 kroner per måned x 30), skal merinntekten til barnet regnes inn i den forholdsmessige fordelingen av underholdskostnadene. Når barnet er selvforsørget skal det ikke fastsettes noe bidrag. Et barn regnes for selvforsørget når det har en årlig inntekt på minst 100 ganger forhøyet bidragsforskudd)

Om dere er uenige om bidraget fremover har dere begge rett til å kreve det fastsatt av NAV.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: