Må man dele penger på konto ved skilsmisse?

Publisert: 22.09.2022

Jeg og kona mi vil skilles, men jeg vil spørre om egen konto til begge to. Må vi dele det også eller ikke? Jeg har 400 000 inne på konto.

Svar:

Hvorvidt de kr. 400 000 du har på konto må likedeles med ektefellen din eller ikke, avhenger av om dette er penger som kan føres tilbake til midler du hadde da dere giftet dere, eller til arv eller gave du har mottatt fra andre enn din kone. Dersom det for eksempel er slik at kr. 300 000 av pengene er mottatt i arv, og kr. 100 000 er oppsparte lønnsmidler under ekteskapet, vil de kr. 300 000 du mottok i arv kunne holdes utenfor delingen, mens de kr. 100 000 i oppsparte midler vil måtte likedeles.

Med vennlig hilsen, advokat Nina Oskarsson

Del denne artikkelen: