Må man ha mer enn 40 % uføretrygd?

Publisert: 13.12.2023

Prøver å orientere meg i en eventyrlig stor jungel, før jeg sender sammen med min lege, inn søknad om helst 40 % uføretrygd. Har fått tips om at jeg bør søke 50 % med en gang, men jeg har en relativt ny 60 %-stilling som jeg ønsker å kunne stå i. Et uoversiktlig system. Kort fortalt, 12 år gammel fikk jeg en alvorlig livstruende sykdom. Lever selvsagt med denne ved min side i dag og. Samt flere diagnoser som direkte årsak av sykdommen i bunnen. Ca 80 % av de med samme sykdom er 100 % ufør.

Svar:

I utgangspunktet kreves at din inntektsevne er nedsatt med minst 50 % for å få uførestønad. Hvis du i dag går på AAP er imidlertid grensen 40 %.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: