Må man skatte av gevinst på nettkasino?

Publisert: 09.11.2023

Jeg har over mange år lidd av ludomani, opparbeidet meg stor inkassogjeld på over 2 millioner. I år vant jeg 800 000,- på et utenlandsk nettkasino, mesteparten av de pengene er nå borte da de ble brukt på å betale ut gjeld, både til privatpersonene jeg har skyldt penger grunnet min avhengighet, og også et stort lån jeg hadde medlåntaker. Spørsmålet mitt er om jeg må oppgi dette på skattemeldingen, når jeg totalt sett har tapt mye mer enn jeg har vunnet? Ift å skatte av det, når tap er større enn gevinst?

Svar:

Utgangspunktet er at enhver fordel som er vunnet ved arbeid, kapital eller virksomhet er skattepliktig inntekt etter skatteloven § 5-1. Tilfeldige gevinster, herunder gevinst ved konkurranse, spill, lotteri og lignende er skattepliktig inntekt når verdien overstiger 10.000 kroner, etter skatteloven § 5-50 første ledd. Beløpsgrensen på kr 10 000 antas å gjelde hver enkelt gevinst, selv om man mottar flere gevinster i løpet av inntektsåret. Hvis beløpet overstiger kr 10 000, er hele gevinsten skattepliktig.

Hva du har brukt gevinsten på i etterkant er ikke skatterettslig relevant, men; utgifter du har hatt knyttet til den/de konkrete gevinstene vil antakelig kunne gå til fradrag ved beregningen av den skattbare gevinsten. I tilfeller med sportsbetting eller kortspill (som poker), kan det være mange runder før det blir gevinst. I slike tilfeller vil kun kostnader fra de rundene som ga gevinst trekkes fra. For å unngå helt urimelige resultater, kan ilagt skatt eventuelt lempes etter skatteforvaltningsloven § 9-9.

Som du forstår er dette sammensatte vurderinger. Jeg vil derfor anbefale deg å kontakte en regnskapsfører for å få bistand med hvordan du best mulig kan opplyse om og dokumentere utgiftene knyttet til din mottatte gevinst slik at den skattbare gevinsten blir mindre.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: