Må man skatte på penger brukt på lovpålagt forsikring?

Publisert: 22.05.2023

Jeg har bodd i Tyskland ett år og har jobbet. Av ulike grunner har jeg dessverre ikke meldt flytting før nylig. Jeg har en skattemelding som unngår dobbeltbeskatning av lønn, men jeg har også blitt fratrukket en god andel til statlig pensjonsforsikring, sykeforsikring og sosialforsikring, hjemlet i loven, gjennom året. Jeg finner ikke et sted å trekke dette fra på i meldingen. Mitt spørsmål er, må man virkelig skatte på penger som er gått til lovpålagte statlige forsikringer i Tyskland?

Svar:

Som utgangspunkt skattlegges du dersom arbeidsgiver betaler forsikringer for deg. Dersom du er skattemessig hjemmehørende i Norge ville jeg ha kontaktet skattemyndighetene for å høre om du skal skattlegges av de tyske forsikringene dine, ev. en skatterådgiver.

Med vennlig hilsen, advokat Hilde Gamkinn

Del denne artikkelen: