Mannen min vil flytte med barnet til sitt hjemland

Publisert: 06.10.2023

Min mann har sagt at han vil ta med seg barnet til sitt hjemland og bli der. Det er store uroligheter der, derfor kom vi til Norge for mange år siden. Jeg vil ikke at han skal ta med barnet. Hva gjør jeg?

Svar:

Dersom dere har felles foreldreansvar kreves ditt samtykke til at han skal flytte ut av landet med barnet. Om far flytter ut av landet med barnet uten ditt samtykke, vil det være å anse som en ulovlig barnebortføring.

Om dere ikke blir enige om det er til barnets beste å flytte eller ikke, bør dere søke råd på familievernkontoret og diskutere saken der.

Hvis du frykter at far vil flytte til hjemlandet, uten ditt samtykke, bør du kontakte en advokat som kan bistå deg med å kreve utreiseforbud til saken er nærmere avklart.

Litt avhengig av hvilket land han vurderer å flytte til, kan det være svært vanskelig og tidkrevende å få returnert et barn som er flyttet uten den andre forelderens samtykke. Det er derfor mye bedre og enklere å forhindre en flytting, enn å få barnet tilbake igjen. Dette er noe du bør diskutere med en advokat, om du vurderer at det er en risiko for at han flytter ut av landet med barnet uten ditt samtykke.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: