Flytte til utlandet med barn

Innhold

Støtte til barnebidrag når man bor i utlandet

06. okt 2023 · spørsmål

Jeg har tre barn født og bor med mor (vi er ikke gift) i Brasil. Jeg, norsk og ung uføretrygdet. Barna er 8, 18 og 21 år. Jeg betaler selvfølgelig gladelig månedlig bidrag til alle. Selv om to eldste går på skole, jeg er pliktig å betale bidrag til de er 24-25 år gamle så lenge de studerer. Mitt spørsmål er som følger siden jeg betaler alt dette av egen lomme, og ikke får noen form for barnetillegg eller andre stønader til pensjonen. Finns det noe jeg kan søke så jeg kan gi litt mer til dem?

Les mer

Mannen min vil flytte med barnet til sitt hjemland

06. okt 2023 · spørsmål

Min mann har sagt at han vil ta med seg barnet til sitt hjemland og bli der. Det er store uroligheter der, derfor kom vi til Norge for mange år siden. Jeg vil ikke at han skal ta med barnet. Hva gjør jeg?

Les mer

Barnebidrag hvis man bor i utlandet

09. jun 2023 · spørsmål

Kan jeg få utbetalt barnebidrag hvis jeg bor utenfor Norge med barna mine. Eks bor i Norge nå. Jeg bor i Storbritannia, og de sa at hvis jeg ville ha barnebidrag, må jeg spørre NAV.

Les mer

Må man betale barnebidrag hvis mor flytter til utlandet med barna?

09. jun 2023 · spørsmål

Jeg har to barn. Jeg har tidligere vært i full jobb, men er nå arbeidsledig og venter på at dagpengesøknaden skal bli innvilget. Jeg betaler 10 000 i bidrag til barna. Min ekskone nekter at vi inngår privat avtale og NAV har sagt at de skal trekke bidrag fra dagpengene. Jeg er i en økonomisk krise og har ikke mulighet til å havne i gjeld. I dag fikk jeg vite at hun planlegger å ta med barna til hjemlandet hennes og ikke komme tilbake med dem. Må jeg fortsatt betale bidrag da?

Les mer

Må betale barnebidrag fordi eks nekter å undertegne avtale

02. jun 2023 · spørsmål

Ekssamboer har tatt barna til utlandet og jeg betaler han barnebidrag, han jobber ikke fordi han vil ikke, barna vil bo der fordi pappaen sier at det skal bli bedre i idretten sin, han nekter å signere samværsavtale derfor betaler jeg barnebidrag som om jeg ikke har barna i det helle tatt, men jeg reiser 2 uker hver annen måned og har barna med meg (samvær). Han bor på en leilighet vi eier sammen og betaler ikke leie til meg. Hva kan jeg gjøre for å betale mindre barnebidrag siden jeg har samvær?

Les mer

Far ønsker å ta med barn til konfliktområde

12. jan 2023 · spørsmål

Far sier han vil ta med barn på reise til et land hvor han har familie, men hvor situasjonen er ustabil ( UD fraråder alle reiser, alle nordmenn oppfordres til å forlate landet). Kan han gjøre det mot min vilje? Vi er i en pågående konflikt om barnefordeling, og jeg vil tro jeg har relativt godt grunnlag for utreiseforbud, men finnes det noe annet jeg kan gjøre som ikke er grunnet i faren for kidnapping?

Les mer

Mistet barnetrygd og kontantstøtte ved flytting til utlandet

22. nov 2022 · spørsmål

Vi er en familie på 5, norske statsborgere, jeg har flyttet til utlandet i september 2021 med mine 3 barn. Største barna har begynt på skole her. Minste var 1 år og 10 mnd da. Han fikk utbetalt kontantstøtte på 7500 kr i mnd som ble krevd tilbakebetalt av NAV etter melding om at vi er i utlandet. Barnetrygd for de største barna opphørte september 2021.Min mann bor og jobber i Oslo. Jeg driver en AS, betaler skatter og avgifter I Norge. Er det slik at mine barn skal miste alle rettigheter?

Les mer

Beholde barnetrygd ved flytting til utlandet

11. nov 2022 · spørsmål

Jeg fikk norsk statsborgerskap og barna mine også. Hvis vi skal flytte fra Norge, får vi utbetalt barnetrygden for barna siden vi skal ikke søke om noe i landet vi skal flytte til? Barna er født i Norge og har norsk statsborgerskap. Vi ønsker at barna skal gå på skole i utlandet. Hva man skal gjøre?

Les mer

Flytte til utlandet med barna ved samlivsbrudd

04. nov 2022 · spørsmål

Jeg bor i Norge med samboeren min og vi planlegger å få barn. Jeg er ikke fra Norge, men han er norsk. Hva vil skje hvis vi får barn og til slutt blir skilt? Jeg tror ikke jeg kunne fortsatt å bo i Norge (mentalhelse)uten hans støtte da jeg ikke har noen familie/venner i nærheten. Vi har diskutert flere ganger at vi skal evt. flytte til mitt hjemland. Min nærmeste familie er 20+ timer unna med fly. Ville det da være umulig for meg å flytte tilbake til hjemlandet med barna hvis han ikke vil det?

Les mer

Endre barns bostedsland

17. okt 2022 · spørsmål

Søsteren min har flyttet til Norge (fra Latvia) sammen med sin 15 år gamle sønn. Hun har aldri vært gift med faren, men far er registrert på fødselssertifikatet. Gutten har siden samlivsbrudd (2013 - gutten var 6 år gammel) bodd hos moren - far har vist veldig lite interesse om barnet frem til nå. Nå nekter far å gi tillatelse til gutten for å registrere bosted i Norge hos moren. Er det noe mulighet til gutten å få Norsk ID og registrere bosted uten fars tillatelse? Eller hva annet kan vi gjøre?

Les mer

Ønsker at datter skal flytte med far til utlandet

14. okt 2022 · spørsmål

Jeg er norsk statsborger og har ei datter på 11 år som også er norsk statsborger. Far bor i Tyskland, men har permanent oppholdstillatelse og jobber fast jobb. På grunn av min tilstand ønsker jeg å ta foreldreansvaret til han slik at vår datter kan flytte til far og gå på skole i Tyskland (noe barnet og far også er enig i). Hvordan kan vi løse dette?

Les mer

Hva er barnets faste bostedsland?

30. mai 2022 · spørsmål

Vi bor midlertidig i Spania dette året hvor vår datter går på den norske skolen. Jeg pendler til jobb i Norge. Vi har et feriehus i Spania. Vi er alle folkeregistrert i Norge, men mor har et annet europeisk pass. Vi har bestemt oss for å skilles, og i den forbindelse har mor gått til spansk advokat og prøver å bevise at vårt bosted er Spania, og vil ha saken opp der, samt barnefordelingen. Jeg er imot og vil ha saken opp i Norge og mener det er vårt faste bosted. Hvordan løse det og flytte sak?

Les mer

Folketrygden og opphold i utlandet

05. apr 2022 · spørsmål

Beholder vi medlemskapet i folketrygden eller må vi melde utflytting? Jobben sender mannen til et kontor i et EØS land, varighet under 12 mnd med familien, med lønn fra Norge og han må tilbake til Norge månedlig. Barna vil gå på skole i det nye landet og jeg tar permisjon fra jobb uten lønn. Oppholdet blir fra september til juni. Ønsker å unngå utmelding fra folketrygden hvis ikke nødvendig, beholde barnetrygd, etc. Vi beholder hus i Norge og kan fortsette å være folkeregistrert på den adressen.

Les mer

Datter ønsker å gå på skole i utlandet

17. feb 2022 · spørsmål

Min datter er 10 år. Hun har foreldre som har delt ansvar og botid. Hun har ønsker som hun vil ta opp med advokat da hun føler moren står i veien for hennes ønske om å gå på skole i utlandet. Hun føler at hun ikke får stimuli gode nok på skolen. Hun trenger hjelp fra person utenom familien. Hun har ingen tiltro til barnevernet.

Les mer