Medlåntaker for boliglån

Publisert: 21.09.2023

Jeg kjøpte bolig sammen med tidligere samboer. Han eide bolig fra før med tilhørende gjeld. Vi gikk fra hverandre like etter boligkjøp. Lån på ny bolig er delt i to. En del på kjøpesum ny bolig og en del som mellomfinansiering (tidligere gjeld) med sikkerhet i hans bolig. Jeg står som medlåntaker på begge lån. Betyr det at jeg skal betale halvparten av begge lån frem til boligen blir solgt, og betyr det at jeg skal ha en del av overskuddet på salgssummen av hans bolig?

Svar:

Å være medlåntaker betyr at man er medansvarlig for lånet, ovenfor banken/kreditor. Hva dere avtaler dere imellom om den løpende betjeningen av lånene kan være annerledes enn 50-50, hvis det er grunnlag for noe annet. Når det gjelder hvem som skal betjene lånet i perioden fra bruddet til salg/overtakelse, kan det være relevant hvem av dere som blir/ble boende der i den perioden. Mellomfinansieringen kan det høres ut som han er ansvarlig for å betjene, hvis det kun er knyttet til hans tidligere bolig, - men faktum fremstår noe uklart. Du vil antagelig ikke ha rett til noe av et eventuelt overskudd etter salg av hans bolig hvis du ikke har bidratt til betjening av boliglånet hans over en viss tid allerede, eller bidratt med annet eierinnskudd under samboerforholdet. Uansett er det viktig å få ryddet opp i dette, - at du ikke blir stående som medlåntaker videre fremover, med mindre dere skal fortsette å eie noe sammen.

Med vennlig hilsen, advokat Katharina Vig Lunde

Del denne artikkelen: