Endre valg

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Martin Wikborg

Advokatfirmaet Magnus Legal AS

Forretningsadvokat

Bevilling siden 1993

Spesialist i SKATTERETT - herunder norsk og internasjonal skatterett, utflytting fra Norge og bruk av utenlandsk arbeidskraft i Norge, både i forhold til selskaper og personer.

Knut-Terje Winther-Sørensen

Advokatfirmaet Rasmussen & Broch ANS

Forretningsadvokat

Bevilling siden 1998

Spesialområder:

Knut-Terje Winther-Sørensen har bred erfaring med restruktureringer, generasjonsskifter, valg av virksomhetsstruktur og skatterådgivning.

Øystein Olausen

Advokatfirmaet Strandenæs AS

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 1999

Spesialområder:

Forretningsjuss med særlig vekt på skatterett og selskapsrett, rådgivning, skattesaker og prosedyre.
Skattespørsmål knyttet til utenlandsk arbeidskraft.
Arbeidsrettslige spørsmål i forbindelse med overdragelse av virksomhet, omtsrukturering, oppsigelser og avskjed med prosedyre.
Kjøp og salg av virksomhet.

John Olav Auran

SANDS Advokatfirma DA

Forretningsadvokat

Bevilling siden 2007

Spesialområder:

Spesialområder er merverdiavgift, lov om kompensasjon av merverdiavgift, generell rådgivning innenfor skatte- og avgiftsområdet