Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Anthony Christopher Caffrey

Advokatfirmaet Legalis AS

Jeg ble jurist i 2006 og Master of Business Administration i 2020. Jeg har bakgrunn fra blant annet Skatteetaten, NAV, Revisorforeningen, Regnskap Norge og Gründerforeningen, er engasjert i flere frivillige organisasjoner, og har vært politisk aktiv. Jeg jobber faglig bredt, yter god advokatbistand på mange områder, og kan sparre på de fleste områder.

Erik Bruusgaard

Tenden Advokatfirma ANS

Erik Bruusgaard yter generell juridisk rådgivning til små- og mellomstore bedrifter og privatpersoner. Han arbeider særlig med problemstillinger knyttet til kontraktsforhold herunder entrepriserett og fast eiendoms rettsforhold. Han har også betydelig erfaring med offentligrettslige forhold, ekspropriasjon, regulering og rettigheter knyttet til fast eiendom, og innehar flere styreverv.

Bruusgaard har lang erfaring med å prosedere saker for domstolene, så vel for private som for det offentlige.

Torstein Ekdahl

Advokat Torstein Ekdahl

Generell forretningsjus. Styrerepresentasjon. Stiftelse og overdragelse av selskaper mv