Misfornøyd med verge

Publisert: 22.05.2023

Trasig at ikke jeg får prøve og styre økonomi selv da, og ikke Statsforvalteren i Møre og Romsdal trur på meg, hvordan kan jeg greie og styre økonomi når jeg ikke får prøve meg og at jeg ikke veit hva som går inn og ut av konto, føler verge som har no ikke heilt forstår hva som er viktig for å greie å styre økonomi selv, føler vergen ikke alltid forstår meg og mine behov, og hun blander seg bort i ting som jeg meiner trenger av diverse ting, noe hun ikke har noe med.

Svar:

Vergens hovedoppgave er å ivareta dine interesser. Din medbestemmelse ovenfor vergen og forvaltningen av din økonomi kommer an på omfanget av vergevedtaket. Men, dersom du ikke er fratatt den rettslige handleevne så skal du høres, og vergen plikter å legge vekt på det du mener. Hvis du er misfornøyd med måten din verge utfører sitt oppdrag på så kan du klage til statsforvalteren. Statsforvalteren vil da vurdere saken og kan velge å veilede vergen, eller gi deg ny verge. Mer informasjon om dette finner du her https://www.statsforvalteren.no/nb/portal/Vergemal/Klagerett/

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: