Mistanke om at bidragsmottaker oppgir feil inntekt

Publisert: 17.01.2022

Jeg har mistanke om at bidragsmottaker oppgir feil inntekt. Kan en advokat hjelpe meg å avklare, eventuelt få innsyn i lønnsinntekt til bidragsmottaker, hvis NAV ikke undersøker min mistanke?

Svar:

Om du er usikker på om bidragsmottaker oppgir korrekt inntekt bør du melde dette fra til NAV. De vil kunne kreve dokumentasjon for inntekt. I noen tilfeller vil NAV også skjønnsfastsette inntekt, som vil si at de foretar en vurdering som bygger på inntektsevnen til den enkelte part, og at dersom inntekten er vesentlig lavere enn det som kan forventes ut fra utdanning og evner, blir det et spørsmål om parten kan gi en rimelig grunn til dette. De vil deretter fastsette skjønnsmessig inntekten.

Advokater har ikke noen utvidet rett til innsyn. En advokat vil derfor ikke kunne få innsyn i bidragsmottakers inntekt og økonomi, men en advokat kan bistå deg i klage på fastsettelse av bidrag, om du mener bidraget er feil og basert på uriktige opplysninger.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: