Mistet sykepenger pga jobbsøknader

Publisert: 21.06.2024
Emneord: ,

Har vært sykemeldt en periode fra jobb grunnet utbrenthet og påfølgende psykiske plager. Snakket med veileder i NAV og ble informert om at sykepengeutbetaling vil stanses fordi jeg har søkt på stillinger mens jeg var sykemeldt og at jeg derfor ikke har rett på sykepenger. Er dette sant og på hvilket grunnlag kan de mene dette?

Svar:

Dette er et medisinsk spørsmål som du må ta opp med din fastlege.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: