Mistillit mot styreleder

Publisert: 07.03.2024
Emneord:

Vi ønsker å stille mistillit mot styreleder i en håndballklubb. Hvordan går vi fram og hvem avgjør om grunnene til mistilliten er sterke nok? Vi har nå send inn mistillitsforslag til styret, og fått beskjed tilbake om at de må vurdere om grunnene til mistillitsforslaget er sterke nok til at det skal bli en sak på årsmøtet. Har de lov til dette, eller skal alle mistillitsforslag avgjøres på årsmøtet?

Svar:

Det er årsmøtet som bestemmer hvem som skal sitte i styret, og hvem som skal være styreleder. Hvis det er en stund til neste ordinære årsmøte, og dere ønsker at idrettslaget skal vurdere om styrelederen skal fortsette frem til da, så er det mulig å avholde et ekstraordinært årsmøte.

Lovbestemmelsen om dette finnes i Norges idrettsforbunds lov § 2-19. Ifølge denne bestemmelsens første ledd er styret i håndballklubben forpliktet til å innkalle til ekstraordinært årsmøte dersom det kommer et skriftlig krav fra 1/4 eller 50 av idrettslagets stemmeberettigede medlemmer. Dokumentasjon for at dette kravet er oppfylt kan for eksempel skaffes ved å innhente underskrifter.

Med vennlig hilsen, advokat Torbjørn Evjenth

Del denne artikkelen: