Mor ønsker å få foreldreansvar igjen

Publisert: 25.01.2022

Mor flyttet fra meg og barn på 5 år for fire år siden. Skrev fra seg foreldreansvar til barnet frivillig den gangen. Vil nå ha ansvar igjen. Kan hun kreve det mot min vilje?

Svar:

Hun kan fremme krav om å få del i foreldreansvaret selv om hun tidligere har overlatt dette til deg alene.

Dersom du ikke samtykker, noe du kan ha gode grunner til, må hun evt. bringe spørsmålet inn for retten.

Retten vil da vurdere hvorvidt det er grunnlag for å gi henne del i foreldreansvaret og slik at barnas beste vil være avgjørende ved vurderingen.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: