Mor vil flytte til annen by med barnet

Publisert: 19.01.2022

1. Vi er skilt for 5 år siden. 2. Felles datter snart 8. 3. Delt foreldreansvar og delt bosted (50/50) 4. Barn folkeregistrert hos mor. 5. Vi har skrevet kontrakt (delt bosted) der våre respektive forlovere har skrevet under som vitner. Det står bl.a annet at man ikke kan flytte ut av kommunen uten samtykke fra motpart 6. Vi bor i Oslo. Mor ønsker nå å flytte til en annen by med barnet (ny kjæreste). Kan hun gjøre det, og har hun god/dårlig sak?

Svar:

Dersom en av foreldrene vil flytte, har den en plikt til å melde fra om flyttingen senest tre måneder før flyttingen skal finne sted. Om foreldrene er uenige i spørsmålet om flytting, må den av foreldrene som ønsker å flytte med barnet kreve mekling ved familievernkontoret.

Dersom dere ikke blir enige om spørsmålet om flytting i samtaler på familievernkontoret, kan du ta saken videre til tingretten. Det vil da som regel bli oppnevnt en sakkyndig psykolog som vil gjennomføre samtaler både med dere og barnet, og bistå dere i vurderingen av hva som er til barnets beste. Om dere ikke blir enige i den meklingen som tilbys i retten, vil dommeren kunne avgjøre spørsmålet om barnets bosted med utgangspunkt i vurderingen av hva som er til barnets beste.

Det er vanskelig å svare på hva utfallet av en slik sak skal bli. Det er mange momenter som må vurderes konkret i den enkelte sak. I utgangspunktet er praksis i domstolen at flytting i seg selv er en belastning for barn, og at det derfor må en overvekt av gode argumenter til, for at det skal være til barnets beste.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: