Når blir en sak foreldet?

Publisert: 25.11.2022

Når blir en sak foreldet? Hvis man ikke greide å anmelde voldelig ektemann i tiden etter man brøt ut.

Svar:

Når en voldssak er foreldet, kommer an på hvilken lovbestemmelse som gjelder for det straffbare forholdet, fordi foreldelsen avhenger av strafferammen, dvs hvor lang straff man kan få for overtredelse av lovbestemmelsen. Dersom f.eks forholdet regnes som mishandling i nære relasjoner er strafferammen 6 år - og da oppstår foreldelse etter 10 år. Dersom forholdet regnes som grov mishandling i nære relasjoner, er strafferammen 15 år, og da inntrer foreldelse etter 15 år. Dersom politiet skulle komme til at de kun kan bevise kroppskrenkelser, er strafferammen 1 år, og da inntrer foreldelse etter kun 2 år. Det er politi/påtalemyndighet som "koder" saken etter riktig lovbestemmelse.

Utgangspunktet er at foreldelsesfristen begynner å løpe fra den dag det straffbare forholdet opphørte.

Dersom du trenger bistand til å vurdere om forholdet skal anmeldes, kan du få dekket 3 timer advokatbistand som fri rettshjelp.

Med vennlig hilsen, advokat Nina Oskarsson

Del denne artikkelen: