Når trer reduksjon av uføretrygd i kraft når man blir samboer?

Publisert: 26.04.2023

Enslig uføretrygdet mottar 2,48G i trygd. Blir en så samboer reduseres beløpet til 2,28 ganger G i årlig utbetaling. Reduksjonen trer først i kraft etter 1 år som samboer. Hva vis man tidligere har vært samboere, fått barn og så skilt seg. Etter mange år blir man på ny samboere. Vil da reduksjonen tre i kraft fra dag 1, eller først etter 1 år?

Svar:

Dersom man tidligere har vært gift eller har barn sammen så inntrer reduksjonen fra det tidspunktet man igjen "lever sammen" ihht. ftrl. § 12-13, altså i fra dag 1.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: