Ønsker å få hjelp til å få ung ufør

Publisert: 26.05.2023

Jeg får ikke fast jobb siden jeg har lærevansker som gjør at det er umulig å få fast jobb. Jeg burde egentlig vært ung ufør siden jeg har lærevansker som gjør at jeg aldri får fast jobb. Jeg viste ingen ting om ung ufør før det var alt for seint. Jeg er kjempe lei meg og får nå 100 % minste uføretrygd. Jeg skulle ønske at dere kunne hjelpe meg å få ung ufør selv om jeg er 34 år nå. For jeg visste ingen ting om ung ufør før det var forseint. Og NAV sa heller ingen ting til meg når jeg sleit veldig.

Svar:

Hvorvidt du får ung ufør eller ikke avhenger ikke av når du søker om dette, men når uføretidspunktet fastsettes til. Terskelen for å få ung uføre er imidlertid svært høy og krever i tillegg til at uføretidspunktet er før fylte 26 år, at sykdommen/lyten skal ha vært svært alvorlig og klart dokumentert før dette tidspunktet. Hvis du skal få gjort noe med ditt vedtak bør du kontakte advokat som kan vurdere ditt vedtak og eventuelt påklage dette innen klagefristen.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: