Ønsker å si opp leiekontrakt på jordbrukseiendom

Publisert: 30.05.2024

Har overtatt 2 småbruk hvor avdøde far har skrevet 10-års leiekontrakt på jordbrukseiendom. Spesifikt i avtalen står det at leier skal ordne gjerding, dette er totalt neglisjert, og gjerdene ligger flatt over store deler av eiendommen. Avtale ble underskrevet i 2019 og gjelder fra 2020. Hvordan går jeg frem for å kansellere avtalen etter det bruddet som er gjort på avtalen? Har også hørt om generasjonsskifte, eller at avtalen også kan revurderes etter 5 år. Hva bør jeg gjøre?

Svar:

Du har overtatt to småbruk hvor din avdøde far inngikk en 10-års leiekontrakt på jordbrukseiendom. Leietaker har neglisjert ansvaret for gjerding, som spesifisert i avtalen. Du ønsker å vite hvordan du kan kansellere avtalen basert på dette kontraktsbruddet, og vurderer mulighetene for generasjonsskifte eller å revurdere avtalen etter 5 år.

Når en part ikke overholder forpliktelsene som er fastsatt i en kontrakt, kan den andre parten ha rett til å si opp avtalen. Dine rettigheter avhenger av kontraktens innhold og tilhørende lovgivning.

Jeg anbefaler deg å kontakte advokat for nærmere vurdering av din sak og konkret rådgivning.

Med vennlig hilsen, advokat Romina Ørvig

Del denne artikkelen: