Ønsker å testamentere arv til person i Polen

Publisert: 20.09.2022
Emneord: ,

Jeg er ugift og uten barn. Jeg ønsker å testamentere arv til en person bosatt i utlandet, nærmere bestemt Polen. Hva må jeg gjøre for at jeg er sikker på at vedkommende får vite om sin arv etter min død? Det gjelder fast eiendom, inventar og bankinnskudd/ aksjefond. Jeg ønsker ikke at vedkommende skal vite at vedkommende er arving før etter min død.

Svar:

Dersom du lager et testamente, og sørger for å gi så konkrete og riktige opplysninger som mulig om vedkommende der, samt sender testamentet til oppbevaring i tingretten, vil tingretten ved din død gjøre det de kan for å få tak i vedkommende. Du kan eventuelt også oppnevne en testamentsfullbyrder i testamentet, som da vil få ansvaret med å få tak i denne personen. De kan da benytte systemet via den Polske ambassaden for å få tak i vedkommende.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: