Oppsigelse av ansatt som ikke gjør jobben sin

Publisert: 19.09.2022

En av mine kolleger har 50 % fast stilling og 50% vikariat. Det er mottatt flere "klager" fra samarbeidspartnere som hevder at vedkommende ikke gjør jobben sin. Dialogmøter med leder og samtlige forsøk på å gi veiledning, har ikke ført frem til endring. Leder vurderer nå å informere vedkommende om at vikariatet ikke kommer til å bli forlenget etter periodeslutt. Hva bør man være obs på, og kan man ende et vikariat på en begrunnelse som også egentlig påvirker faststillingen?

Svar:

Et vikariat er en midlertidig stilling som løper ut på et bestemt tidspunkt. Arbeidsgiver trenger ikke å oppgi noen begrunnelse for at et vikariat ikke forlenges, da dette ligger i avtalen. Dersom arbeidstaker ikke fungerer i sin faste stilling, er min anbefaling å foreta en ordinær oppfølging av dette som en personalsak. Dokumentasjon er alfa og omega i personalsaker. Sørg derfor for å dokumentere at det er avholdt møter. Skriv gjerne en kort protokoll fra hvert møte, hvor det fremgår hva som er tatt opp med arbeidstaker og med tydeliggjøring av hvilke rimelige krav og forventninger arbeidsgiver har til arbeidstaker.

Del denne artikkelen: