Oppsigelse og avskjed

Innhold

Lønn i oppsigelsestiden

11. sep 2023 · spørsmål

Har fått oppsigelse fra jobben grunnet nedbemanning, men fikk høre at jeg har rett til 1 måned med lønn som kompensasjon. Har vært sykemeldt i lang periode og er fremdeles sykemeldt så lurte jeg hvordan det fungerer?

Les mer

Oppsigelse som følge av alkohol i arbeidstiden

03. jul 2023 · spørsmål

Jeg har en i nær familie som etter en opprivende familiekonflikt gjorde en feilvurdering og inntok alkohol på slutten av arbeidsdagen. Etter Google-søk ser jeg at det kan medføre oppsigelse eller avskjed. Samtidig finner jeg flere lagmannsrettsdommer hvor retten konkluderer med at alkoholinntak i arbeidstiden uten forutgående advarsler ikke tilfredsstiller saklighetskravet. Finnes det entydig praksis her? Bør en uten videre akseptere oppsigelse i en slik situasjon?

Les mer

Redd for å miste jobben i IT-selskap

02. mai 2023 · spørsmål

Er for tiden ansatt i et IT-konsulentfirma. Har hatt medarbeidersamtale. Tok opp en sak om at jeg synes en selger jeg trodde var fagselger ikke hadde fokus å selge meg inn. Ble innkalt til et møte med min leder og adm.dir men da kun fokus på at jeg ikke fakturerte nok. Og hva jeg kunne gjøre for å fakturere mer. Satt igjen med følelsen av at vi ønsker å bli kvitt deg. Hva kan jeg gjøre og vil jeg bli oppsagt eller kalt inn til drøfting?

Les mer

Ansatt under oppsigelsestiden?

17. mar 2023 · spørsmål

Er man definert som ansatt i fratredene jobb under oppsigelsestiden? Jeg har selv sagt opp jobben.

Les mer

Oppsigelse av BPA-assistent

01. nov 2022 · spørsmål

Vi har en BPA assistent gjennom et BPA-leverandør som vi ønsker å si opp. Vedkommende er i 3. måned av prøvetiden som er på 6 måneder. Det er to hovedgrunner til oppsigelse, 1 vedkommende er ikke fysisk i stand til å håndtere forflytning av bruker på en trygg måte da assistent har vist seg å ikke være sterk nok til å håndtere bruker. 2 assistent har dårligere språkkunnskaper enn oppgitt på intervju og god kommunikasjon med bruker mangler. Er dette bra nok grunner til å si assistenten opp?

Les mer

Oppsigelse av ansatt som ikke gjør jobben sin

19. sep 2022 · spørsmål

En av mine kolleger har 50 % fast stilling og 50% vikariat. Det er mottatt flere "klager" fra samarbeidspartnere som hevder at vedkommende ikke gjør jobben sin. Dialogmøter med leder og samtlige forsøk på å gi veiledning, har ikke ført frem til endring. Leder vurderer nå å informere vedkommende om at vikariatet ikke kommer til å bli forlenget etter periodeslutt. Hva bør man være obs på, og kan man ende et vikariat på en begrunnelse som også egentlig påvirker faststillingen?

Les mer

Oppsigelse ved trakassering på jobb

27. jun 2022 · spørsmål

Jeg har hatt det tøft på jobb lenge, og valgte å si opp. Jeg har blitt skjelt ut av en ustabil arbeidsgiver flere ganger i etterkant. De har ringt og oppsøkt meg hjemme utenfor arbeidstid. Jeg har stått i en svært psykisk belastende situasjon etter oppsigelsen, noe som førte til at jeg ble sykemeldt. Hva gjør jeg? Jeg blir skremt av dette. Jeg forhandlet ned oppsigelsestiden med en måned med skriftlig bekreftelse, men er redd de nå skal gå tilbake på det. Har jeg noe å bekymre meg for?

Les mer

Mener oppsigelsen er ugyldig

31. mar 2022 · spørsmål

Oppsigelsesgrunn etter 4 mnd i stillingen hvor arbeidsgiver påpeker som begrunnelse: "Arbeidstaker har ikke bestått tester og sertifisering." Er en slik oppsigelsesgrunn gyldig når arbeidstaker kan dokumentere å aldri ha mottatt hverken muntlig, skriftlig beskjed, opplæringsplan rettet mot testene og sertifisering?

Les mer

Får ikke utbetalt lederbonus grunnet oppsigelse

28. feb 2022 · spørsmål

Min tidligere arbeidsgiver har bestemt at jeg ikke får utbetalt lederbonusen, siden jeg ikke lenger arbeider i selskapet. Bonus fikk jeg oversendt i februar/mars, uten vedlagt policy eller med informasjon hvor den kan finnes. I februar i år, avviser de utbetaling av bonus, og viser til en policy jeg ikke har sett før, hvor det står at jeg må være ansatt og ikke i oppsigelse når utbetalingen skjer. Bonus er for 2021, og jeg var ansatt hele året. Hvem har informasjons- eller undersøkelsesplikt?

Les mer

300 timer overtid på oppsigelsestidspunktet

28. feb 2022 · spørsmål

I arbeidsavtalen min står det at det vil være perioder med behov for å jobbe utover arbeidstid og at disse timene fortrinnsvis skal tas ut som avspasering. Vi har ingen timesystem. Vi skriver kun timer på kunder, som ikke utgjør total arbeidstid. Ved ærend i arbeidstid har timene vært krevd innarbeidet. Avspasering har virket som et fremmedord. Jeg jobber ut februar og lurer på om jeg har rett til å kreve noe for de ca. 300 timene jeg har ekstra? Hva er i så fall god nok dokumentasjon?

Les mer

Ikke fått sluttattest et år etter oppsigelse

22. nov 2021 · spørsmål

Den gamle sjefen min har ikke skrevet attest til meg. Jeg sluttet i jobben for et år siden, men har enda ikke fått attest på min ansettelse der. Er dette noe jeg har krav på uansett eller kan han nekte å skrive attest til meg?

Les mer

Får ikke sluttoppgjør etter permittering

12. nov 2021 · spørsmål

Jeg fikk permitteringsvarsel i januar fra min jobb, og har vært permittert helt til jeg fikk innkallelse om drøftingsmøte i september. Her fikk jeg beskjed om at min jobb er overlatt til ett annet firma og spørsmål om jeg vil si opp selv, eller bli sagt opp. Jeg valgte og bli sagt opp, fikk oppsigelsen noen uker etterpå. Nå er den over, og jeg har ikke jobbet pga ingen oppgaver. Nå har jeg fått sluttoppgjør uten lønn for oppsigelsestiden med begrunnelse at jeg ikke jobbet? Er det riktig?

Les mer

Avvikling av ferie i oppsigelsestiden

26. okt 2021 · spørsmål

Hvis jeg har 3 måneder oppsigelsestid og denne utløper 1. Februar, har jeg da rett på å ta ut ferie i Januar hvis jeg som arbeidstaker sier opp selv? Evt. hvor mye ferie har jeg rett på?

Les mer

Ulønnet foreldrepermisjon i oppsigelsestiden

26. okt 2021 · spørsmål

Jeg er nå i forlenga foreldrepermisjon ulønnet. Jeg har nylig sagt opp min jobb, og har fått ny jobb. Kan jeg nå ta 3 måneder forlenga foreldrepermisjon ulønna i oppsigelsestiden?

Les mer

Konkurranseklausul i arbeidsavtale ved oppsigelse

26. okt 2021 · spørsmål

Min samboer har sagt opp jobben. Han skal jobbe ut oppsigelsesperioden, og går så i pappaperm. I hans arbeidskontrakt er det en klausul om at han ikke har lov å jobbe i tilsvarende jobb for konkurrent før 1 år er gått. Han har fått jobbtilbud fra konkurrent. Stemmer det at nåværende arbeidsgiver må betale han lønn 1 år etter endt arbeidsforhold, siden de har kontrakt som hindrer han i å begynne i den nye jobben? Må de også betale han for tiden han er i permisjon?

Les mer

Oppsigelsestid etter 15 år

26. okt 2021 · spørsmål

Jag har en god vän till mig, som har jobbat 15 år på ett företag, pratar väldigt lite norsk och vet inte alla regler när det kommer till uppsägning. Han har fått 1 månads uppsägning. Min fråga är därför har man jobbat i 15 år så har man vel inte 1 månads uppsägning? Det skall vara 6 månaders uppsägning, inte sant? Jag anser att företaget har diskriminerat honom då han inte kan lagar och regler.

Les mer

Avspasering med lønn ved oppsigelse

26. okt 2021 · spørsmål

Jeg har sagt opp min stilling, og har 3 måneder oppsigelse, 1 måned og 10 dager igjen av tiden. Jeg har totalt 41 dager ferie igjen og avspasering på omtrent 200 timer. Jeg har spurt arbeidsgiver om å ta ut avspasering med lønn, men blir avvist og krever at jeg tar ut ferie og avspaseringstimer blir slettet. I min kontrakt står kun at overtid ikke utbetales, men ikke noe om fleksitid eller avspasering i min kontrakt. Har jeg rett til å nekte pålegg om ferie samt krav om å bruke timer til gode?

Les mer

Utbetaling av opptjente feriepenger ved jobbytte

11. okt 2021 · spørsmål

Jeg skal bytte jobb i desember og har opptjent feriepenger gjennom hele året. Praksisen på mitt nåværende arbeidssted er at opptjente feriepenger blir utbetalt sammen med den siste lønningen. Av skattemessige årsaker har jeg spurt om å få utbetalt feriepengene i januar istedenfor. Arbeidsgiveren min har imidlertid gitt meg beskjed om at de ikke har lov til dette på grunn av utmelding i et lønnssystem. Stemmer det at jeg må få utbetalt feriepenger nå og ikke kan vente til neste år? Ved flere andre arbeidsforhold har dette vært mulig tidligere.

Les mer

Oppsagt etter sykemelding

10. aug 2021 · spørsmål

Jeg er en gutt på 23 år. Som har vært 100 % sykemeldt i en uke. Etter en uke så var jeg ikke helt frisk ennå, men jeg bestemte meg for å gå på jobb uansett. Men da jeg dro på jobb så første ting sjefen sier var at hu skulle ha en samtale med meg. Da sier hu at det er ingen som ønsker deg på jobb her lenger og jeg ble sendt hjem uten at hu har sagt meg opp eller noe annet. Hva burde jeg gjøre? Jeg føler meg veldig stresse tog urettferdig behandlet.

Les mer

Arbeidsgiver har brutt taushetsplikten

21. jun 2021 · spørsmål

Jeg hadde en lederjobb i en offentlig virksomhet, ledet av et råd valgt for en periode på 4 år. Det har vært store samarbeidsproblemer internt i rådet, men også mellom deler (mindretall) av rådet og meg. Etter flere måneders sykemelding grunnet disse forholdene, fikk jeg forhandlet fram en sluttavtale. Nå har jeg fått et bekreftet rykte om at jeg har MISTET jobben min. Ryktet kan "spores". Jeg opplever dette som krenkende og rådet har brutt sin taushetsplikt. Hva kan jeg gjøre?

Les mer