Oppsigelse og avskjed

Innhold

Oppsigelse av BPA-assistent

01. nov 2022 · spørsmål

Vi har en BPA assistent gjennom et BPA-leverandør som vi ønsker å si opp. Vedkommende er i 3. måned av prøvetiden som er på 6 måneder. Det er to hovedgrunner til oppsigelse, 1 vedkommende er ikke fysisk i stand til å håndtere forflytning av bruker på en trygg måte da assistent har vist seg å ikke være sterk nok til å håndtere bruker. 2 assistent har dårligere språkkunnskaper enn oppgitt på intervju og god kommunikasjon med bruker mangler. Er dette bra nok grunner til å si assistenten opp?

Les mer

Oppsigelse av ansatt som ikke gjør jobben sin

19. sep 2022 · spørsmål

En av mine kolleger har 50 % fast stilling og 50% vikariat. Det er mottatt flere "klager" fra samarbeidspartnere som hevder at vedkommende ikke gjør jobben sin. Dialogmøter med leder og samtlige forsøk på å gi veiledning, har ikke ført frem til endring. Leder vurderer nå å informere vedkommende om at vikariatet ikke kommer til å bli forlenget etter periodeslutt. Hva bør man være obs på, og kan man ende et vikariat på en begrunnelse som også egentlig påvirker faststillingen?

Les mer

Oppsigelse ved trakassering på jobb

27. jun 2022 · spørsmål

Jeg har hatt det tøft på jobb lenge, og valgte å si opp. Jeg har blitt skjelt ut av en ustabil arbeidsgiver flere ganger i etterkant. De har ringt og oppsøkt meg hjemme utenfor arbeidstid. Jeg har stått i en svært psykisk belastende situasjon etter oppsigelsen, noe som førte til at jeg ble sykemeldt. Hva gjør jeg? Jeg blir skremt av dette. Jeg forhandlet ned oppsigelsestiden med en måned med skriftlig bekreftelse, men er redd de nå skal gå tilbake på det. Har jeg noe å bekymre meg for?

Les mer

Mener oppsigelsen er ugyldig

31. mar 2022 · spørsmål

Oppsigelsesgrunn etter 4 mnd i stillingen hvor arbeidsgiver påpeker som begrunnelse: "Arbeidstaker har ikke bestått tester og sertifisering." Er en slik oppsigelsesgrunn gyldig når arbeidstaker kan dokumentere å aldri ha mottatt hverken muntlig, skriftlig beskjed, opplæringsplan rettet mot testene og sertifisering?

Les mer

Får ikke utbetalt lederbonus grunnet oppsigelse

28. feb 2022 · spørsmål

Min tidligere arbeidsgiver har bestemt at jeg ikke får utbetalt lederbonusen, siden jeg ikke lenger arbeider i selskapet. Bonus fikk jeg oversendt i februar/mars, uten vedlagt policy eller med informasjon hvor den kan finnes. I februar i år, avviser de utbetaling av bonus, og viser til en policy jeg ikke har sett før, hvor det står at jeg må være ansatt og ikke i oppsigelse når utbetalingen skjer. Bonus er for 2021, og jeg var ansatt hele året. Hvem har informasjons- eller undersøkelsesplikt?

Les mer

300 timer overtid på oppsigelsestidspunktet

28. feb 2022 · spørsmål

I arbeidsavtalen min står det at det vil være perioder med behov for å jobbe utover arbeidstid og at disse timene fortrinnsvis skal tas ut som avspasering. Vi har ingen timesystem. Vi skriver kun timer på kunder, som ikke utgjør total arbeidstid. Ved ærend i arbeidstid har timene vært krevd innarbeidet. Avspasering har virket som et fremmedord. Jeg jobber ut februar og lurer på om jeg har rett til å kreve noe for de ca. 300 timene jeg har ekstra? Hva er i så fall god nok dokumentasjon?

Les mer

Ikke fått sluttattest et år etter oppsigelse

22. nov 2021 · spørsmål

Den gamle sjefen min har ikke skrevet attest til meg. Jeg sluttet i jobben for et år siden, men har enda ikke fått attest på min ansettelse der. Er dette noe jeg har krav på uansett eller kan han nekte å skrive attest til meg?

Les mer

Får ikke sluttoppgjør etter permittering

12. nov 2021 · spørsmål

Jeg fikk permitteringsvarsel i januar fra min jobb, og har vært permittert helt til jeg fikk innkallelse om drøftingsmøte i september. Her fikk jeg beskjed om at min jobb er overlatt til ett annet firma og spørsmål om jeg vil si opp selv, eller bli sagt opp. Jeg valgte og bli sagt opp, fikk oppsigelsen noen uker etterpå. Nå er den over, og jeg har ikke jobbet pga ingen oppgaver. Nå har jeg fått sluttoppgjør uten lønn for oppsigelsestiden med begrunnelse at jeg ikke jobbet? Er det riktig?

Les mer

Avvikling av ferie i oppsigelsestiden

26. okt 2021 · spørsmål

Hvis jeg har 3 måneder oppsigelsestid og denne utløper 1. Februar, har jeg da rett på å ta ut ferie i Januar hvis jeg som arbeidstaker sier opp selv? Evt. hvor mye ferie har jeg rett på?

Les mer

Ulønnet foreldrepermisjon i oppsigelsestiden

26. okt 2021 · spørsmål

Jeg er nå i forlenga foreldrepermisjon ulønnet. Jeg har nylig sagt opp min jobb, og har fått ny jobb. Kan jeg nå ta 3 måneder forlenga foreldrepermisjon ulønna i oppsigelsestiden?

Les mer