Oppsigelse og avskjed

Innhold

Lønn i oppsigelsestiden

11. sep 2023 · spørsmål

Har fått oppsigelse fra jobben grunnet nedbemanning, men fikk høre at jeg har rett til 1 måned med lønn som kompensasjon. Har vært sykemeldt i lang periode og er fremdeles sykemeldt så lurte jeg hvordan det fungerer?

Les mer

Oppsigelse som følge av alkohol i arbeidstiden

03. jul 2023 · spørsmål

Jeg har en i nær familie som etter en opprivende familiekonflikt gjorde en feilvurdering og inntok alkohol på slutten av arbeidsdagen. Etter Google-søk ser jeg at det kan medføre oppsigelse eller avskjed. Samtidig finner jeg flere lagmannsrettsdommer hvor retten konkluderer med at alkoholinntak i arbeidstiden uten forutgående advarsler ikke tilfredsstiller saklighetskravet. Finnes det entydig praksis her? Bør en uten videre akseptere oppsigelse i en slik situasjon?

Les mer

Redd for å miste jobben i IT-selskap

02. mai 2023 · spørsmål

Er for tiden ansatt i et IT-konsulentfirma. Har hatt medarbeidersamtale. Tok opp en sak om at jeg synes en selger jeg trodde var fagselger ikke hadde fokus å selge meg inn. Ble innkalt til et møte med min leder og adm.dir men da kun fokus på at jeg ikke fakturerte nok. Og hva jeg kunne gjøre for å fakturere mer. Satt igjen med følelsen av at vi ønsker å bli kvitt deg. Hva kan jeg gjøre og vil jeg bli oppsagt eller kalt inn til drøfting?

Les mer

Ansatt under oppsigelsestiden?

17. mar 2023 · spørsmål

Er man definert som ansatt i fratredene jobb under oppsigelsestiden? Jeg har selv sagt opp jobben.

Les mer

Oppsigelse av BPA-assistent

01. nov 2022 · spørsmål

Vi har en BPA assistent gjennom et BPA-leverandør som vi ønsker å si opp. Vedkommende er i 3. måned av prøvetiden som er på 6 måneder. Det er to hovedgrunner til oppsigelse, 1 vedkommende er ikke fysisk i stand til å håndtere forflytning av bruker på en trygg måte da assistent har vist seg å ikke være sterk nok til å håndtere bruker. 2 assistent har dårligere språkkunnskaper enn oppgitt på intervju og god kommunikasjon med bruker mangler. Er dette bra nok grunner til å si assistenten opp?

Les mer

Oppsigelse av ansatt som ikke gjør jobben sin

19. sep 2022 · spørsmål

En av mine kolleger har 50 % fast stilling og 50% vikariat. Det er mottatt flere "klager" fra samarbeidspartnere som hevder at vedkommende ikke gjør jobben sin. Dialogmøter med leder og samtlige forsøk på å gi veiledning, har ikke ført frem til endring. Leder vurderer nå å informere vedkommende om at vikariatet ikke kommer til å bli forlenget etter periodeslutt. Hva bør man være obs på, og kan man ende et vikariat på en begrunnelse som også egentlig påvirker faststillingen?

Les mer

Oppsigelse ved trakassering på jobb

27. jun 2022 · spørsmål

Jeg har hatt det tøft på jobb lenge, og valgte å si opp. Jeg har blitt skjelt ut av en ustabil arbeidsgiver flere ganger i etterkant. De har ringt og oppsøkt meg hjemme utenfor arbeidstid. Jeg har stått i en svært psykisk belastende situasjon etter oppsigelsen, noe som førte til at jeg ble sykemeldt. Hva gjør jeg? Jeg blir skremt av dette. Jeg forhandlet ned oppsigelsestiden med en måned med skriftlig bekreftelse, men er redd de nå skal gå tilbake på det. Har jeg noe å bekymre meg for?

Les mer

Mener oppsigelsen er ugyldig

31. mar 2022 · spørsmål

Oppsigelsesgrunn etter 4 mnd i stillingen hvor arbeidsgiver påpeker som begrunnelse: "Arbeidstaker har ikke bestått tester og sertifisering." Er en slik oppsigelsesgrunn gyldig når arbeidstaker kan dokumentere å aldri ha mottatt hverken muntlig, skriftlig beskjed, opplæringsplan rettet mot testene og sertifisering?

Les mer

Får ikke utbetalt lederbonus grunnet oppsigelse

28. feb 2022 · spørsmål

Min tidligere arbeidsgiver har bestemt at jeg ikke får utbetalt lederbonusen, siden jeg ikke lenger arbeider i selskapet. Bonus fikk jeg oversendt i februar/mars, uten vedlagt policy eller med informasjon hvor den kan finnes. I februar i år, avviser de utbetaling av bonus, og viser til en policy jeg ikke har sett før, hvor det står at jeg må være ansatt og ikke i oppsigelse når utbetalingen skjer. Bonus er for 2021, og jeg var ansatt hele året. Hvem har informasjons- eller undersøkelsesplikt?

Les mer

300 timer overtid på oppsigelsestidspunktet

28. feb 2022 · spørsmål

I arbeidsavtalen min står det at det vil være perioder med behov for å jobbe utover arbeidstid og at disse timene fortrinnsvis skal tas ut som avspasering. Vi har ingen timesystem. Vi skriver kun timer på kunder, som ikke utgjør total arbeidstid. Ved ærend i arbeidstid har timene vært krevd innarbeidet. Avspasering har virket som et fremmedord. Jeg jobber ut februar og lurer på om jeg har rett til å kreve noe for de ca. 300 timene jeg har ekstra? Hva er i så fall god nok dokumentasjon?

Les mer