Oppsigelse som følge av alkohol i arbeidstiden

Publisert: 03.07.2023

Jeg har en i nær familie som etter en opprivende familiekonflikt gjorde en feilvurdering og inntok alkohol på slutten av arbeidsdagen. Etter Google-søk ser jeg at det kan medføre oppsigelse eller avskjed. Samtidig finner jeg flere lagmannsrettsdommer hvor retten konkluderer med at alkoholinntak i arbeidstiden uten forutgående advarsler ikke tilfredsstiller saklighetskravet. Finnes det entydig praksis her? Bør en uten videre akseptere oppsigelse i en slik situasjon?

Svar:

Oppsigelse krever saklig begrunnelse.

Om inntak av alkohol på slutten av arbeidsdagen i seg selv gir saklig grunn for oppsigelse, kommer an på de nærmere omstendigheten i tilfellet til ditt familiemedlem.

En viktig del av saklighetsvurderingen vil være hvilken type stilling vedkommende har. Hvis han for eksempel er bussjåfør, og har kjørt buss påvirket av alkohol, så vil det være mindre å si på en oppsigelse i det tilfellet enn hvis han har en kontorjobb hvor alkoholinntaket ikke har ført til annet enn dårligere arbeidsutførelse på slutten av dagen.

Det er arbeidsgiver som må kunne vise til og dokumentere saklig grunn for en oppsigelse, og hvis dette er en engangshendelse, og hvis konsekvensene av alkoholinntaket for arbeidsgiver ikke er betydelige, så bør vedkommende ikke uten videre akseptere oppsigelse.

Det vedkommende uansett kan starte med, er å be om skriftlig begrunnelse for oppsigelsen, med henvisning til arbeidsmiljøloven § 15-4 (3). Hvis vedkommende mener begrunnelsen som gis ikke er saklig, bør vedkommende ta kontakt med advokatvakten som er nærmest der han bor. Advokatvakten kan finnes her: https://advokatenhjelperdeg.no/advokatvakten/

Med vennlig hilsen, advokat Torbjørn Evjenth

Del denne artikkelen: