Oppsigelse uten drøftelsesmøte

Publisert: 25.10.2023
Emneord: ,

Jeg har vørt i en midlertidig ansettelse i over ett år. Kontrakten var 2 år (to ett-års avtaler). Før den andre avtalen utløper, fikk jeg en skriftlig oppsigelse pga økonomisk problem hos arbeidsgiveren. Tidspunktet for fratredelsen er en måned fra dato på varselet. Er det lov å ha bare det skriftlige varselet, uten innkalling til drøftelsesmøte? Hvilken rett har jeg i dette tilfellet?

Svar:

En oppsigelse må følge reglene i Arbeidsmiljøloven. En oppsigelse kan ikke gis "på dagen". Den kan første være effektiv den 1. i måneden ETTER at oppsigelsen er gitt. Dvs. at en oppsigelse må være gitt senest den siste i en måned før oppsigelsestiden begynner å løpe. Du skal altså ha minst 1 måneds oppsigelsestid fra og med den første dagen i påfølgende måned. En oppsigelsesfrist kan derfor ikke begynne samme dagen som oppsigelsen er datert. Dette medfører at din oppsigelse er ugyldig og uten virkning. Gjør din arbeidsgiver oppmerksom på dette, men send et skriftlig varsel om dette på SMS, e-post eller i brev.
Drøftelsesmøte er pålagt med reservasjon, i og med at det står i loven "så langt det er praktisk mulig". Det blir altså et spørsmål om en vurdering av situasjonen. Manglende drøftelsesmøte medfører ikke at oppsigelsen blir ugyldig, men i den endelig vurderingen av oppsigelsens saklige grunnlag, kan manglende drøftelsesmøte føre til at oppsigelsen ikke anses saklig og dermed ugyldig.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: