Oppsigelsestid i prøvetiden

Publisert: 15.12.2022

Jeg starter på jobb 1. juli med prøveperiode på 6 måneder. Oppsigelsestid på 1 måned innenfor prøveperioden, men tre måneder oppsigelsestid etter prøvetiden tar slutt. Dersom jeg får ny stilling ved en annen foretak og gir min skriftlige oppsigelse i desember, vil dette regnes som innenfor prøvetiden med 1 måned oppsigelsestid (dvs fra 1 jan-31 jan)?

Svar:

En oppsigelse i prøvetiden, gjelder fra den dagen den er gitt. Når det er avtalt 1 mndrs oppsigelsestid, så gjelder den 1 måned fra oppsigelsesdagen.

Etter prøvetidens utløp, regnes oppsigelsesfristen fra den første dagen i måneden etter at oppsigelsen ble gitt.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: