Pengegave til et av barna

Publisert: 24.10.2022

Vi er et gift par med tre voksne barn. Vi ønsker å gi den ene sønnen en million kroner som gave nå i 2022. De andre barna skal også få, men ikke i år. Vi ønsker at beløpet trekkes fra arv når den tid kommer. Er det eget skjema for en slik pengegave? Bør vi skrive et brev som alle tre barna er kjent med, event. signerer? Må han betale skatt eller formueskatt av beløpet?

Svar:

Dersom beløpet skal avkortes i det endelige arveoppgjøret, er det nå etter den nye loven slik at dette da må settes som en betingelse for gaven, og at deres sønn er kjent med og aksepterer dette. Det er ikke noe skjema, men dere bør lage et skriftlig dokument hvor dette fremgår, som dere og sønnen signeres.

Det er ikke et krav, men en anbefaling i loven om at medarvingene (søsken) underrettes, slik at dette blir respektert og ivaretatt ved det endelige arveoppgjøret. Dere bør da gjøre tilsvarende for de andre barna, når de får sine gaver. Om alle har fått det samme, så er slik avkortning ikke lenger relevant, men det er viktig i tilfelle dere skulle falle fra før alle har fått like mye,

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: