Gaver og forskudd på arv

Innhold

Mor vil gi sekundærbolig som gave

16. jan 2023 · spørsmål

Moren min vil gi meg sin sekundærbolig som forskudd på arven. Hun kjøpte den for 6 år siden, så inngangsverdien er lavere enn det den kan selges for i dag. Hvis jeg bor der i ett år og deretter selger, betaler jeg skatt på gevinsten (siden jeg arver hennes inngangsverdi), eller betaler vi ingen skatt siden jeg da har bodd her i ett år?

Les mer

Mor vil gi forskudd på arv

06. des 2022 · spørsmål

Min mor har flyttet i omsorgsbolig og solgt sin leilighet. Hun ønsker og fordele pengene for salget på oss tre barna. Kan hun bare overføre disse pengene, eller er det formelle kriterier som må oppfylles, eventuelt innmeldes?

Les mer

Overføre eiendom fra dement mor

22. nov 2022 · spørsmål

Overføre eiendom. Vi er 5 søsken. Mamma står alene som eier av sitt barndomshjem. En eiendom mamma hadde med seg inn i ekteskapet. Mamma er nå dement. Kan pappa overføre eiendommen til ett av mine søsken sånn uten videre? Hvordan er det riktig å løse dette?

Les mer

Fordeling av overskudd etter salg av fars bolig

17. nov 2022 · spørsmål

Far er kommet på sykehjem og ønsker å selge bolig. Pengene han får ønsker han å gi som forskudd på arv/gave til barna. Er kravet til fordeling det samme som hvis boligen hadde blitt overført til barna?

Les mer

Forskudd på arv og bruksrett på fritidseiendom

16. nov 2022 · spørsmål

Min manns tante har ikke barn, og hun sitter i uskiftet bo. Hun eier en fritidseiendom som hun bor i og som hun ønsker at vi skal kjøpe nå, med 100 % bruksrett for henne. Kan hun bestemme over sin del? Har hennes nevøer og nieser krav på arv? Når hun dør, er det da bare hennes avdøde manns nevøer og nieser som har krav i boet?

Les mer

Hytte i forskudd på arv

14. nov 2022 · spørsmål

Forskudd på arv. Gjelder eiendom i form av hytte( fritidsbolig). Til mine to døtre. Er alene. Skal gifte meg januar 2023. Ønsker bruksrett og hvis mulig styring i min levetid. Hvordan går jeg frem?

Les mer

Pengegave til et av barna

24. okt 2022 · spørsmål

Vi er et gift par med tre voksne barn. Vi ønsker å gi den ene sønnen en million kroner som gave nå i 2022. De andre barna skal også få, men ikke i år. Vi ønsker at beløpet trekkes fra arv når den tid kommer. Er det eget skjema for en slik pengegave? Bør vi skrive et brev som alle tre barna er kjent med, event. signerer? Må han betale skatt eller formueskatt av beløpet?

Les mer

Ønsker arveoppgjør med særkullsbarn på forskudd

29. sep 2022 · spørsmål

Vi er gift og har felleseie. Det er to barn i ekteskapet og 2 særkullsbarn. Kan vi gjøre opp arv til særkullsbarn mens vi lever slik at arven utbetales nå og ikke etter arvelaters død.

Les mer

Kan mor overføre arv til datter?

22. sep 2022 · spørsmål

Snakket med mamma om arv. Hun ønsker å overføre fast bolig til meg nå. Hun sitter i uskifta bo etter pappa som døde i 1983. Men jeg har en halvbror, samme mamma. Slik jeg tolker loven så trenger hun godkjenning fra den arvingen som hun sitter i uskifta bo til før hun overføre bolig til noen andre, og det er jo meg. Så jeg mener det er fullt mulig å gjøre? Stemmer det?

Les mer

Ønsker å frasi seg arven til fordel for broren

22. sep 2022 · spørsmål

Jeg og min bror arver litt verdier fra vår mor. Jeg ønsker at min bror skal overta alt av verdi og ønsker og fraskrive meg min arv. Jeg har 3 voksne barn selv som er voksne, må disse også fraskrive seg denne arven for at min bror skal kunne overta alt?

Les mer