Gaver og forskudd på arv

Innhold

Videreføre bokrettigheter

22. mai 2023 · spørsmål

Jeg er forfatter og har skrevet over tretti bøker som gir årlig royaltyinntekter på rundt 350 000 i året. Jeg er nå 74 år og må tenke litt framover. Jeg ønsker at rettighetene til disse bøkene skal gå videre, først til min kone og så til mine to barn fra ekteskapet mitt uten å bli delt med andre. Jeg har et barn utenfor ekteskap. Vil det være mulig for meg å overføre alle rettighetene for allerede publiserte manus og fremtidige manus? Hva vil det si i praksis? Hva vil det koste å få det gjort?

Les mer

Skal forskudd på arv indeksreguleres?

08. mai 2023 · spørsmål

Skal det stå på papiret at forskuddet på arv til ett av barna skal indeksreguleres, eller er det innforstått ved arveoppgjøret?

Les mer

Er avsidesliggende bolig gitt i gave en del av arven?

24. mar 2023 · spørsmål

Jeg har fått/overtatt en bolig av min mor (da hun var i live). Har fått skjøte på huset og noe jord som fulgte med. Nå er min mor død og mine søsken mener at dette er del av arv. Alle mine søsken fikk tilbud om å overta dette huset, som er på en ubebodd øy, uten fastlandsforbindelse. Man må ha egen båt for å komme dit. Er dette del av arv?

Les mer

Kan namsmannen ta pant i bil gitt i gave?

24. mar 2023 · spørsmål

Jeg har en sønn med stor forbruksgjeld. Jeg har lyst til å kjøpe en billig bil til han (ca 50 000). Jeg er usikker på om han har anledning til å kunne eie denne, eller om namsmannen tar denne. Ikke aktuelt at den står på meg.

Les mer

Salg av arvet hus i England

31. jan 2023 · spørsmål

Jeg er norsk statsborger, og har bodd i Norge i over 30 år. Jeg var født i England og min familie er engelsk. Min mor døde 20 år siden, og faren min døde forrige uken. I 90-tallet overført foreldrene mine eierskap av deres huset til meg og broren min (50/50). Huset nå skal selges. Jeg lurer på hva skjer nå med pengene fra salg av huset. Blir det UK-skatt før pengene overføres til bank her i Norge? Hva med skatt her i Norge? Hva er mitt ansvar når det gjelder skatter og formelle erklæring?

Les mer

Mor vil gi sekundærbolig som gave

16. jan 2023 · spørsmål

Moren min vil gi meg sin sekundærbolig som forskudd på arven. Hun kjøpte den for 6 år siden, så inngangsverdien er lavere enn det den kan selges for i dag. Hvis jeg bor der i ett år og deretter selger, betaler jeg skatt på gevinsten (siden jeg arver hennes inngangsverdi), eller betaler vi ingen skatt siden jeg da har bodd her i ett år?

Les mer

Mor vil gi forskudd på arv

06. des 2022 · spørsmål

Min mor har flyttet i omsorgsbolig og solgt sin leilighet. Hun ønsker og fordele pengene for salget på oss tre barna. Kan hun bare overføre disse pengene, eller er det formelle kriterier som må oppfylles, eventuelt innmeldes?

Les mer

Overføre eiendom fra dement mor

22. nov 2022 · spørsmål

Overføre eiendom. Vi er 5 søsken. Mamma står alene som eier av sitt barndomshjem. En eiendom mamma hadde med seg inn i ekteskapet. Mamma er nå dement. Kan pappa overføre eiendommen til ett av mine søsken sånn uten videre? Hvordan er det riktig å løse dette?

Les mer

Fordeling av overskudd etter salg av fars bolig

17. nov 2022 · spørsmål

Far er kommet på sykehjem og ønsker å selge bolig. Pengene han får ønsker han å gi som forskudd på arv/gave til barna. Er kravet til fordeling det samme som hvis boligen hadde blitt overført til barna?

Les mer

Forskudd på arv og bruksrett på fritidseiendom

16. nov 2022 · spørsmål

Min manns tante har ikke barn, og hun sitter i uskiftet bo. Hun eier en fritidseiendom som hun bor i og som hun ønsker at vi skal kjøpe nå, med 100 % bruksrett for henne. Kan hun bestemme over sin del? Har hennes nevøer og nieser krav på arv? Når hun dør, er det da bare hennes avdøde manns nevøer og nieser som har krav i boet?

Les mer

Hytte i forskudd på arv

14. nov 2022 · spørsmål

Forskudd på arv. Gjelder eiendom i form av hytte( fritidsbolig). Til mine to døtre. Er alene. Skal gifte meg januar 2023. Ønsker bruksrett og hvis mulig styring i min levetid. Hvordan går jeg frem?

Les mer

Pengegave til et av barna

24. okt 2022 · spørsmål

Vi er et gift par med tre voksne barn. Vi ønsker å gi den ene sønnen en million kroner som gave nå i 2022. De andre barna skal også få, men ikke i år. Vi ønsker at beløpet trekkes fra arv når den tid kommer. Er det eget skjema for en slik pengegave? Bør vi skrive et brev som alle tre barna er kjent med, event. signerer? Må han betale skatt eller formueskatt av beløpet?

Les mer

Ønsker arveoppgjør med særkullsbarn på forskudd

29. sep 2022 · spørsmål

Vi er gift og har felleseie. Det er to barn i ekteskapet og 2 særkullsbarn. Kan vi gjøre opp arv til særkullsbarn mens vi lever slik at arven utbetales nå og ikke etter arvelaters død.

Les mer

Kan mor overføre arv til datter?

22. sep 2022 · spørsmål

Snakket med mamma om arv. Hun ønsker å overføre fast bolig til meg nå. Hun sitter i uskifta bo etter pappa som døde i 1983. Men jeg har en halvbror, samme mamma. Slik jeg tolker loven så trenger hun godkjenning fra den arvingen som hun sitter i uskifta bo til før hun overføre bolig til noen andre, og det er jo meg. Så jeg mener det er fullt mulig å gjøre? Stemmer det?

Les mer

Ønsker å frasi seg arven til fordel for broren

22. sep 2022 · spørsmål

Jeg og min bror arver litt verdier fra vår mor. Jeg ønsker at min bror skal overta alt av verdi og ønsker og fraskrive meg min arv. Jeg har 3 voksne barn selv som er voksne, må disse også fraskrive seg denne arven for at min bror skal kunne overta alt?

Les mer

Må man betale skatt på pengegaver fra barna?

13. mai 2022 · spørsmål

Har min sønn lov til å gi meg 4500 kr i mnd. uten at jeg må betale skatt for beløpet? Jeg er pensjonist.

Les mer

Hva skal søster betale for hytta?

06. mai 2022 · spørsmål

Vi er tre som eier en hytte eiendom sammen, far, datter og svigersønn. Har og en datter bosatt i Bergen. Det ble betalt kr. 950 000,- for hytten i 2004 og det ble utført mindre forandringer på hytten. Så i året 2013 ble gjort en større ombygging som kostet kr. 800 000,- som ble delt på oss 3. Nå skal skal far trekke seg som medeier av hytten og skal overlate sin del til den ene datteren og hun skal betale ut sin søster i Bergen. Hvor mye skal hun betale til sin søster?

Les mer

Lån og forskudd på arv

29. apr 2022 · spørsmål

Min mor lurer på om hun har lov til å sette over 1 million kroner til sin sønn. Sønn skal betale tilbake 10 000 kr i måneden til mor på egen konto til det står halv million kroner indeksregulert i forhold til da sønn fikk 1 million. Mor skal da sette over den halve million med indeksregulering til datter. Som forskudd på arv til begge to når datter får sin halve million. Fra hun setter over 1 million til sønn og til det er betalt halve summen til datter er det et lån.

Les mer

Skatt på pengegave fra svigermor?

06. apr 2022 · spørsmål

Min svigermor vurderer å dele ut kr 100 000 til hver av sønnene hennes (jeg er gift med den ene). Ved å få nevnte beløp utløser det skatteplikt for den enkelte? Og hva må gjøres eventuelt etter overføring av pengebeløpet til den enkelte av sønnene? Må dette rapporteres andre steder enn på skattemeldingen for angjeldende år?

Les mer

Kjøpe fars bolig

24. mar 2022 · spørsmål

Jeg og min bror ønsker å kjøpe boligen til vår far sammen. Han har snart bodd der i to år, og ønsker å flytte videre. Vi er kun to brødre og ingen flere søsken å ta hensyn til. Er det noen forskjell om vi feks kjøper en til en verdivurdering på markedspris, takst fra takstmann eller under noen av disse? Om vi kjøper denne boligen under dette som blir regnet som forskudd på arv, gave, eller noe annet? Enklere sagt: Hvordan kan vi gjøre dette på best mulig måte kostnadsmessig for oss?

Les mer