Permisjon for militærtjeneste

Publisert: 21.12.2022
Emneord: ,

Jeg ønsker å søke permisjon pga militærtjeneste, frivillig sådan. Ifølge aml 12-12 har jeg som arbeidstaker rett på permisjon. Kan arbeidsgiver da nekte meg permisjon? Hva kan være eksempler på "rimelig grunn" for å nekte permisjon?

Svar:

Arbeidstaker har rett til permisjon ved pliktig eller frivillig militærtjeneste eller lignende allmenn vernetjeneste. Dette er lovbestemt og det er ikke grunnlag for arbeidsgiver til å nekte dette.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: