Pliktig til å betale gammel faktura for brøyting?

Publisert: 11.03.2022

Jeg har et spørsmål angående en faktura som jeg blir krevd for angående vedlikehold av vei og brøyting, fra 2019. Jeg har tidligere ikke fått noen purring på denne fakturaen før nå og veilaget krever å få betalt snarest inn en sum til kontonummer. Det som er saken er at vi solgte denne hytten for 2 1/2 år siden, så vi er ikke eiere av denne hytten lenger. Er vi pliktig å betale denne? Dette er nesten 3 år tilbake i tid.

Svar:

Jeg antar at dere i utgangspunktet er pliktig til å dekke denne fakturaen med henvisning til at omkostningsansvaret påhviler de enkelte aktuelle eiere ved veilaget på det tidspunktet kostnaden pådras veilaget. Men det er naturligvis uheldig at en slik faktura dukker opp fra langt tilbake i tid. På den annen side så vil jeg anta at de nye eierne heller ikke vil motta denne fakturaen med åpne armer.

Min anbefaling er nok å betale fakturaen.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: