Faktura

Innhold

Kan jeg nekte å betale fakturaen?

27. mai 2024 · spørsmål

I fjor betalte jeg for et års medlemskap til en IT-tjeneste. Fakturaen oppga et års medlemskap. I går ble jeg kontaktet av selskapet, som fortalte at de hadde gjort en feil i fjor og kun fakturert halvparten. De sendte en ny faktura for den resterende halvparten (som også oppgir et års medlemskap, til samme periode). Jeg forstår at de gjorde en feil, men jeg betalte fakturaen i fjor som oppga et års medlemskap, så jeg er tilbøyelig til å nekte denne nye fakturaen. Har jeg rett til å nekte?

Les mer

Må man betale faktura som er høyere enn avtalt?

22. apr 2024 · spørsmål

Jeg har en pågående sak med Nextgentel ang retur av utstyr. Jeg var i en samtale med dem hvor jeg fikk info om at gebyrprisen skulle være på en sum på 798 kr. Fikk deretter en regning på 4499 kr. Jeg tar kontakt med Nextgentel som beklager for feilinfo i første omgang og at prisen er på 4499 kr. Har de lov til å gjøre dette? De nektet å redusere prisen til den første prisen som ble avtalt.

Les mer

Må man betale faktura fra 2020?

22. apr 2024 · spørsmål

Jeg har et spørsmål angående foreldelsesloven. Fikk levert en reol slutten av januar 2020. Mottok faktura i post noen dager etter. Jeg var uenig med firmaet på pris pga. skader, forhørte meg med dem om de kunne se på prisen. Det skulle de gjøre, hørte aldri noe fra dem før nå. Jeg etterspurte om de kunne sende en kopi av opprinnelige faktura. Får tilsendt (1.gangs påminnelse) fra 21.02.22. Noe jeg aldri har mottatt. Her står ikke mitt fulle navn (etternavn) eller adresse. Må jeg betale?

Les mer

Be om spesifisert faktura fra arkitekt

16. jan 2024 · spørsmål

Vi har bygget på/om huset og brukt arkitekt til tegning/prosjekt. og som ansv. søker. Ved oppstart avtalte vi at «skisseprosj/forprosj/søknad og kontroll/utarbeide søknad om igangsettingstillatelse» skulle koste 117 000. Videre arbeid «detaljprosj/koordinering» skulle faktureres etter medgått tid, og vi skulle få nytt tilbud før fasen startet. Det fikk vi ikke. Nærmer oss ferdigattest. Totalt blitt fakt ca. 320’. Kan vi be om spesifikasjon av hver time som er fakturert?

Les mer

Bestrider betalingskrav fra bank

13. des 2023 · spørsmål

Hadde et refinansieringslån. Byttet bank for å samle alt. Den nye banken ba meg å få sluttfaktura med KID i gammel bank. Fikk det og ny bank betalte ut lånet før forfall. Fikk i ettertid brev fra namsmann om krav fra kredittselskap at det gjenstod 2000 kr som er blitt til 16 000. Kontaktet namsmann som kunne se alt var betalt før forfall og de ba meg sende inn all dokumentasjon. Har prøvd å få ett møte med en rådgiver i gammel bank men avslag. Har vi noen rettigheter mot banken og deres kreditor?

Les mer

Faktura fra kommunen etter tre år

13. des 2023 · spørsmål

Me fekk plutseleg ein e-faktura frå kommunen på over 35 000 kr for avløpsgebyr i perioden 01.01.2020 til 31.12.2023. Slik eg tolker fakturaen har dei ikkje sendt rekning på avløp til oss sidan ei kommunesamanslåing i 2020. Er det greit/lov å sende slike rekninger utan noko form for varsel? Me trudde at me hadde betalt det me skulle, og får jamnleg rekning på kommunale avgifter. Me overtok eigendommen 01.10.2020, så deler av rekninga er uansett feil, kva bør ein gjera i ei slik sak?

Les mer

Etterfakturert etter fire måneder

23. nov 2023 · spørsmål

Fikk sluttfaktura i juli etter en jobb de hadde gjort fra elektrikeren. Nå sendte han ny faktura etter fire måneder med timer på arbeid de hadde glemt å ta med på forrige faktura. Kan de sende det etterpå?

Les mer

Sitter igjen med hele regningen etter innkjøp av russeklær

21. nov 2023 · spørsmål

Sliter veldig med datter som sa ja til at faktura på russeklær ble sendt til henne da hun fylte 18 år i januar i år. Det ender med at øk. ansvarlig ikke betaler og kun et par av jentene betalte i høst, og kravet er på over 40 000,- som da vår datter sitter med uten å komme noen vei. Hun har prøvd å politianmelde, konfliktråd, men ikke noe hjelp å få. De har alle skrevet en kontrakt og det er vel da mulig via advokat å se på dette, da det har alle et krav på seg?

Les mer

Kjøkkenleverandør purrer på bestridt faktura

21. nov 2023 · spørsmål

Vi overførte 30 % av forventet kjøpesum ved kontraktinngåelse ifbm. kjøp av kjøkken. Det ble utført kontrollmål og befaring, og vi innså at totalkostnaden ble for stor. Vi sa opp kontrakten, men fikk reduksjon tilsvarende 2500 i refusjonen, med henvisning til befaringen. Vi bestred i utgangspunktet faktura for befaring, da vi ikke var informert om befaringens kostnad før den ble gjennomført. Nå har kjøkkenleverandør purret på fakturaen, samtidig som de fortsatt har beslag i nevnte sum. Ulovlig?

Les mer

Når foreldes et krav? Jobben har ikke blitt fullført

07. nov 2023 · spørsmål

Når foreldes et krav, hvor faktura ikke er utstedt enda? Kort forklart gjelder det en håndverker tjeneste. Arbeidet skulle vært ferdig for 1 år siden, vi har fått en akontofaktura. Etter dette har firmaet vært tilbake noen ganger, men jobben er ikke sluttført og vi har dermed ikke mottatt den siste fakturaen(gjenstår noe småtteri). Fra når starter foreldelsesfristen å løpe i et slikt tilfelle? Da jobben skulle ha vært ferdig? Fra siste gang de var her (til tross for at de ikke er ferdige enda?)

Les mer

Fakturasvindel

14. aug 2023 · spørsmål

Jeg har mottatt et inkassovarsel fra Komplett. Jeg har ikke bestilt noen vare derfra. I inkassovarselet skriver de at fakturakopi kan printes fra web, men på mine sider ligger det ingen faktura. Er dette mulig fakturasvindel? Kan de kreve noe her?

Les mer

Fått strømregning etter fire år

07. aug 2023 · spørsmål

Fikk strømrekning på vognplass etter 4 år på 64 000 kr. Har spurt om å få hvert år, men ikke blitt hørt. Er dette lov?

Les mer

Ikke fakturert for nettverk

31. jul 2023 · spørsmål

Jeg har tilgang til nettverk via en leverandør som ikke har fakturert dette. Dette har pågått over flere år. Jeg trodde avgiften var innbakt i husleien som innkreves via regnskapsbyrå. Må jeg betale med tilbakevirkende kraft den dagen leverandør finner ut av dette ?

Les mer

Lege krever betalt for time det ikke ble innkalt til

14. jun 2023 · spørsmål

Jeg har fått faktura og inkassovarsel for en time hos spesialist som jeg ikke fikk innkalling til. Det viser seg at spesialisttjenesten har sendt innkalling til feil nummer, og at de fikk dette nummeret fra min fastlege. Spesialisttjenesten mener at jeg må betale for manglende oppmøte selv om jeg aldri fikk en innkalling. Har jeg noen rettigheter i dette tilfellet?

Les mer

Er faktura fra håndverker foreldet?

19. apr 2023 · spørsmål

Fikk i 2021 faktura fra håndverker 3 år og tre måneder etter et arbeid som ble utført i 2018, men på fakturaen har vedkommende skrevet at arbeidet er utført i 2020. Jeg fikk råd hos noen som mente denne fakturaen var foreldet og det var fusket mad datoen, og ikke gyldig lenger. Men nå i 2023 fikk jeg inkassovarsel. Må jeg betale eller er dette foreldet?

Les mer

Må man betale faktura som kommer etter tre år?

29. mar 2023 · spørsmål

Vi hadde elektriker 5/3-2020. Fikk faktura etter 6 måneder som var alt annet enn avtalt. Vi fikk beskjed om at de skulle sende ny faktura på riktig sum. Vi hørte aldri noe mer før i dag, 23/3-2023. Kan de fortsatt kreve betaling for jobben de gjorde?

Les mer

Fått inkasso, men ikke opprinnelig faktura

16. mar 2023 · spørsmål

Jeg har mottatt inkasso, men ikke fått opprinnelig faktura eller purring. Selskapet sier de har sendt faktura, men jeg har altså ikke mottatt denne. Selskapet svarer ikke lengre på min henvendelse når jeg sier jeg ikke har mottatt faktura. Hvordan går jeg frem? Inkassogebyr er 3x opprinnelig gebyr.

Les mer

Er det lov å sende faktura på SMS?

16. jan 2023 · spørsmål

Har fått et inkassovarsel fra et legesenter. De har kun sendt faktura på SMS, og den SMSen har jeg oversett/ikke oppfattet at var en faktura. Er det godkjent å kun sende faktura på SMS når jeg ikke spesifikt har akseptert dette? Eller kan jeg bestride inkassovarslet og gebyret med bakgrunn i at jeg ikke har mottatt faktura? Jeg betaler selvsagt den opprinnelige fakturasummen.

Les mer

Fått faktura for varmtvannsbereder etter fem måneder

13. jan 2023 · spørsmål

Vi har renovert badet og betalt alt som vi skulle i mai 2022, nå 5 måneder senere får vi vite at varmtvannsberederen som også ble byttet ikke er fakturert. Vi har en kontrakt der prisen på badet og berederen er spesifisert hver for seg, og det stemmer at vi ikke har betalt for berederen. Samtidig spurte jeg om alt var betalt og i orden da vi betalte siste faktura. Kan et firma fakturere såpass lenge etterpå?

Les mer

Må man betale faktura som kommer etter to år?

13. jan 2023 · spørsmål

Er det noen krav på når en faktura skal bli sendt ut til kjøper? Fikk en faktura nå angående noe som jeg benyttet meg av for 22 mnd siden. Kom som et sjokk. På en måte føler jeg jo jeg må betale, for det er jo sånn det funker. Men å få en faktura nesten 2 år i ettertid? Er det noen lover om dette?

Les mer