Faktura

Innhold

Etterfakturert etter fire måneder

23. nov 2023 · spørsmål

Fikk sluttfaktura i juli etter en jobb de hadde gjort fra elektrikeren. Nå sendte han ny faktura etter fire måneder med timer på arbeid de hadde glemt å ta med på forrige faktura. Kan de sende det etterpå?

Les mer

Sitter igjen med hele regningen etter innkjøp av russeklær

21. nov 2023 · spørsmål

Sliter veldig med datter som sa ja til at faktura på russeklær ble sendt til henne da hun fylte 18 år i januar i år. Det ender med at øk. ansvarlig ikke betaler og kun et par av jentene betalte i høst, og kravet er på over 40 000,- som da vår datter sitter med uten å komme noen vei. Hun har prøvd å politianmelde, konfliktråd, men ikke noe hjelp å få. De har alle skrevet en kontrakt og det er vel da mulig via advokat å se på dette, da det har alle et krav på seg?

Les mer

Kjøkkenleverandør purrer på bestridt faktura

21. nov 2023 · spørsmål

Vi overførte 30 % av forventet kjøpesum ved kontraktinngåelse ifbm. kjøp av kjøkken. Det ble utført kontrollmål og befaring, og vi innså at totalkostnaden ble for stor. Vi sa opp kontrakten, men fikk reduksjon tilsvarende 2500 i refusjonen, med henvisning til befaringen. Vi bestred i utgangspunktet faktura for befaring, da vi ikke var informert om befaringens kostnad før den ble gjennomført. Nå har kjøkkenleverandør purret på fakturaen, samtidig som de fortsatt har beslag i nevnte sum. Ulovlig?

Les mer

Når foreldes et krav? Jobben har ikke blitt fullført

07. nov 2023 · spørsmål

Når foreldes et krav, hvor faktura ikke er utstedt enda? Kort forklart gjelder det en håndverker tjeneste. Arbeidet skulle vært ferdig for 1 år siden, vi har fått en akontofaktura. Etter dette har firmaet vært tilbake noen ganger, men jobben er ikke sluttført og vi har dermed ikke mottatt den siste fakturaen(gjenstår noe småtteri). Fra når starter foreldelsesfristen å løpe i et slikt tilfelle? Da jobben skulle ha vært ferdig? Fra siste gang de var her (til tross for at de ikke er ferdige enda?)

Les mer

Fakturasvindel

14. aug 2023 · spørsmål

Jeg har mottatt et inkassovarsel fra Komplett. Jeg har ikke bestilt noen vare derfra. I inkassovarselet skriver de at fakturakopi kan printes fra web, men på mine sider ligger det ingen faktura. Er dette mulig fakturasvindel? Kan de kreve noe her?

Les mer

Fått strømregning etter fire år

07. aug 2023 · spørsmål

Fikk strømrekning på vognplass etter 4 år på 64 000 kr. Har spurt om å få hvert år, men ikke blitt hørt. Er dette lov?

Les mer

Ikke fakturert for nettverk

31. jul 2023 · spørsmål

Jeg har tilgang til nettverk via en leverandør som ikke har fakturert dette. Dette har pågått over flere år. Jeg trodde avgiften var innbakt i husleien som innkreves via regnskapsbyrå. Må jeg betale med tilbakevirkende kraft den dagen leverandør finner ut av dette ?

Les mer

Lege krever betalt for time det ikke ble innkalt til

14. jun 2023 · spørsmål

Jeg har fått faktura og inkassovarsel for en time hos spesialist som jeg ikke fikk innkalling til. Det viser seg at spesialisttjenesten har sendt innkalling til feil nummer, og at de fikk dette nummeret fra min fastlege. Spesialisttjenesten mener at jeg må betale for manglende oppmøte selv om jeg aldri fikk en innkalling. Har jeg noen rettigheter i dette tilfellet?

Les mer

Er faktura fra håndverker foreldet?

19. apr 2023 · spørsmål

Fikk i 2021 faktura fra håndverker 3 år og tre måneder etter et arbeid som ble utført i 2018, men på fakturaen har vedkommende skrevet at arbeidet er utført i 2020. Jeg fikk råd hos noen som mente denne fakturaen var foreldet og det var fusket mad datoen, og ikke gyldig lenger. Men nå i 2023 fikk jeg inkassovarsel. Må jeg betale eller er dette foreldet?

Les mer

Må man betale faktura som kommer etter tre år?

29. mar 2023 · spørsmål

Vi hadde elektriker 5/3-2020. Fikk faktura etter 6 måneder som var alt annet enn avtalt. Vi fikk beskjed om at de skulle sende ny faktura på riktig sum. Vi hørte aldri noe mer før i dag, 23/3-2023. Kan de fortsatt kreve betaling for jobben de gjorde?

Les mer

Fått inkasso, men ikke opprinnelig faktura

16. mar 2023 · spørsmål

Jeg har mottatt inkasso, men ikke fått opprinnelig faktura eller purring. Selskapet sier de har sendt faktura, men jeg har altså ikke mottatt denne. Selskapet svarer ikke lengre på min henvendelse når jeg sier jeg ikke har mottatt faktura. Hvordan går jeg frem? Inkassogebyr er 3x opprinnelig gebyr.

Les mer

Er det lov å sende faktura på SMS?

16. jan 2023 · spørsmål

Har fått et inkassovarsel fra et legesenter. De har kun sendt faktura på SMS, og den SMSen har jeg oversett/ikke oppfattet at var en faktura. Er det godkjent å kun sende faktura på SMS når jeg ikke spesifikt har akseptert dette? Eller kan jeg bestride inkassovarslet og gebyret med bakgrunn i at jeg ikke har mottatt faktura? Jeg betaler selvsagt den opprinnelige fakturasummen.

Les mer

Fått faktura for varmtvannsbereder etter fem måneder

13. jan 2023 · spørsmål

Vi har renovert badet og betalt alt som vi skulle i mai 2022, nå 5 måneder senere får vi vite at varmtvannsberederen som også ble byttet ikke er fakturert. Vi har en kontrakt der prisen på badet og berederen er spesifisert hver for seg, og det stemmer at vi ikke har betalt for berederen. Samtidig spurte jeg om alt var betalt og i orden da vi betalte siste faktura. Kan et firma fakturere såpass lenge etterpå?

Les mer

Må man betale faktura som kommer etter to år?

13. jan 2023 · spørsmål

Er det noen krav på når en faktura skal bli sendt ut til kjøper? Fikk en faktura nå angående noe som jeg benyttet meg av for 22 mnd siden. Kom som et sjokk. På en måte føler jeg jo jeg må betale, for det er jo sånn det funker. Men å få en faktura nesten 2 år i ettertid? Er det noen lover om dette?

Les mer

Betalingspåminnelse fra treningssenter

13. jan 2023 · spørsmål

Har fått betalingspåminnelse fra en treningssenter om betalinger flere måneder tilbake i tif. Har ikke hatt binding, heller skrevet under på kontrakt med oppsigelsestid. Fikk ingen fakturaer, purring, inkasso på mail eller post før nå. Alle fakturaer ser ut til å bli sendt til app som brukes av senteret. Også har jeg blitt belastet flere måneders betalinger ved hjelp av avtalegiro, som jeg hadde ikke lagt merke til før nå.

Les mer

Kan megler kreve betalt for glemte poster?

24. okt 2022 · spørsmål

Ved salg av eiendom, kan megler kreve betaling for poster han har utelatt/glemt etter at oppgjøret er gjennomført?

Les mer

Russebuss har fått sak i forliksrådet

24. mar 2022 · spørsmål

Vi er 27 jenter som var på buss sammen i fjor og vurderte å leie aggregat. Vi tok kontakt med et firma og avtalte (meldinger + telefon) at de skulle komme og se på bussen. Ett år senere får vi beskjed fra forliksrådet at vi skylder firmaet 26 000 for at de bestilte produkter de hadde planlagt å bruke på oss. De mener også at de har sendt fakturaer og purringer, men representanten fra bussen mener hun ikke har fått noe. Ingenting ble signert og vi leide aldri aggregatet. Hva burde vi gjøre?

Les mer

Pliktig til å betale gammel faktura for brøyting?

11. mar 2022 · spørsmål

Jeg har et spørsmål angående en faktura som jeg blir krevd for angående vedlikehold av vei og brøyting, fra 2019. Jeg har tidligere ikke fått noen purring på denne fakturaen før nå og veilaget krever å få betalt snarest inn en sum til kontonummer. Det som er saken er at vi solgte denne hytten for 2 1/2 år siden, så vi er ikke eiere av denne hytten lenger. Er vi pliktig å betale denne? Dette er nesten 3 år tilbake i tid.

Les mer

Må man betale når man ikke har fått faktura?

08. sep 2021 · spørsmål

Vi har kjøpt og mottatt internett fra samme firma i flere år. En tid kunne man hver mnd. betale regningen med avtalegiro, så drev firmaet ei omlegging av sitt system, slik at vi en tid fikk månedlige faktura pr. post. Siste faktura i mai, siden har vi ikke fått faktura verken pr post eller via internett. Men vi har hatt internett hele tiden. Oppdaget dette nå i september, ringte og etterlyste faktura. Spørsmålet er da: Må vi betale for de månedene vi ikke har mottatt faktura?

Les mer

Fått feil faktura fra lege

31. mai 2021 · spørsmål

Har lenge ventet på innkallelse til en undersøkelse (etter henv. fra lege). Det har latt vente på seg. Nå har jeg imidlertid fått en faktura på "ikke møtt til undersøkelse". Jeg har hverken mottatt brev eller SMS på denne timen. Har kontaktet Unilabs. De sier det ble sendt ut brev om time. Dette blir ord mot ord og de sitter med "makten", så lenge de har myndighet til å skrive ut fakturaer og den vil gå videre til inkasso om jeg ikke betaler. Hva gjør jeg?

Les mer