Prosjektbasert bonusavtale

Publisert: 20.10.2023

Jeg er prosjektleder og har en prosjektbasert bonusavtale med min arbeidsgiver der det blir kjørt urealistisk høye lønninger på mine prosjekter, samtidig som det tas minimalt med lønn på deres egne. Arbeidsgiver har ført opp ett næringsbygg til firmaet, dette hadde 1950 timer, lønnsbelastning pr. time kr.104,- Jeg hadde ett næringsbyggprosjekt med 1613 timer, lønnsbelastning pr. time 2 471,- Jeg betaler i snitt kr 952,- pr. time andre betaler kr 269,- pr. time. Hva kan jeg gjøre videre?

Svar:

Dette er det vanskelig å "nøste" opp i på et generelt grunnlag. Du må søke bistand enten fra din egen fagforening eller kontakte en advokat i ditt område.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: