Redd for å miste jobben i IT-selskap

Publisert: 02.05.2023

Er for tiden ansatt i et IT-konsulentfirma. Har hatt medarbeidersamtale. Tok opp en sak om at jeg synes en selger jeg trodde var fagselger ikke hadde fokus å selge meg inn. Ble innkalt til et møte med min leder og adm.dir men da kun fokus på at jeg ikke fakturerte nok. Og hva jeg kunne gjøre for å fakturere mer. Satt igjen med følelsen av at vi ønsker å bli kvitt deg. Hva kan jeg gjøre og vil jeg bli oppsagt eller kalt inn til drøfting?

Svar:

Det er ikke noe fast mønster for din situasjon, så det er ikke mulig å spekulere i hva som er mest sannsynlig i din situasjon. En oppsigelse må ha en saklig grunn. Det er normalt ikke saklig grunn at salgsmål ikke nås. Derimot kan årsaken til at salgsmål ikke nås, være en saklig grunn. Det gjelder f.eks. overholdelse av arbeidstid eller opptreden for øvrig i arbeidsforholdet. Men det skal som nevnt svært mye til. Arbeidsgiver har tilretteleggingsansvar slik at en har en god salgssituasjon. Produktets salgbarhet er også arbeidsgivers ansvar. Arbeidsgiver har også ansvar for tilstrekkelig opplæring. Og skulle det ha seg slik at det er grunnlag for å si deg opp i din selgerstilling, så vil arbeidsgiver ha ansvar for å finne annet egnet arbeide for deg i bedriften, om det er behov for å fylle en annen arbeidsfunksjon. Som nevnt, det skal svært mye til for at arbeidsgiver kan foreta en gyldig oppsigelse. Et drøftingsmøte er en fin måte å få luftet de ulike aspekter både for arbeidsgiver og for arbeidstaker. Det kan hindre en ubehagelig og kostbar prosess som kanskje ikke vil tjene noen av partene. Det viktige er at all kommunikasjon skjer saklig og med respekt for den andres posisjon.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: