Regler for henting i barnehage

Publisert: 17.02.2023

Eg har eit spørsmål til reglar om kven som kan hente barn i barnehagen. Spørsmålet er om ei mor kan nekte ein far å hente barnet i barnehagen når ho har alt av foreldreansvaret. Barnefar er noko uberegneleg og bør ikkje alltid ha mogelegheit til å hente barnet utan avtale, men barnehagen seier at dei ikkje kan nekte far og hente barnet. Kva er rett?

Svar:

Barnehagen skal kun utlevere barn til de foreldrene har godkjent at kan hente barnet. Om far har samvær og vanligvis henter barnet i barnehagen, så er det ikke barnehagens oppgave å holde tilbake barnet, om far kommer utenom samværsavtalen. De har heller ikke myndighet til å holde tilbake barnet, hvis en som til vanlig har tillatelse til å hente barnet møter opp i barnehagen for henting.

Dersom det er konkrete grunner til at far tidvis ikke bør hente barnet, bør du nok like vel ha en dialog med barnehagen om dette, og se om dere kan avtale en egen ordning for å trygge deres barn. Dette gjelder særlig foreldre som ruser seg eller av andre grunner har perioder hvor barna bør skjermes fra dem. Da kan du for eksempel avtale med barnehagen at de skal ringe deg, eventuelt politiet om det er nødvendig, slik at situasjonen kan avklares.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: