Rett på sykepenger etter å ha bodd i utlandet

Publisert: 28.08.2023
Emneord: ,

Jeg er norsk statsborger, men har bodd og arbeidet 10 år i et annet europeisk land. Jeg var i den perioden ikke medlem av norsk folketrygd. Har nå flyttet tilbake og fått fast jobb her. Har jeg rett på sykepenger om jeg blir syk, eller må det gå en viss tid?

Svar:

En person som flytter til Norge, regnes som bosatt fra innreisedatoen. Personer som er bosatt i Norge, er pliktige medlemmer i folketrygden. For å få rett til sykepenger må medlemmet ha vært i arbeid i minst fire uker umiddelbart før han eller hun ble arbeidsufør.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: