Rett på uføretrygd?

Publisert: 29.03.2023

Jeg er født i India, men ble norsk statsborger i august 2006. Jeg har aldri vært i lønnet arbeid. Min eksmann har forsørget meg unntatt når jeg var på arbeidsutprøving og ulike tiltak. Fikk beskjed om at jeg var ferdig arbeidsutprøvd i ca 2012 og måtte søke uføretrygd. Dette ble avslått grunnet at jeg ikke oppfyller medlemskap i folketrygden. Må jeg gå på sosialhjelp resten av mitt liv eller kan jeg bli medlem i folketrygden? Jeg bor alene.

Svar:

Du skriver at du er norsk statsborger og er bosatt i Norge. Du er da pliktig medlem i folketrygden i henhold til folketrygdloven § 2-1. For å ha krav på uføretrygd må man ha vært medlem i folketrygden de siste fem årene frem til uføretidspunktet. Dersom dette vilkåret ikke er oppfylt vil det dessverre ikke kunne "repareres" i etterkant. Det er derfor viktig å kontrollere at uføretidspunktet er riktig fastsatt. Dette bør du eventuelt kontakte en advokat for en nærmere vurdering av.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: