Rett til sykepenger i stilling uten fast arbeidstid

Publisert: 25.05.2022
Emneord: ,

Har man rett på sykepenger, dersom man er ansatt i en stilling der arbeidstiden og arbeidsmengden ikke er fastsatt (lønn etter hvor mange timer man jobber) i tillegg til at man selv bestemmer når og hvor mye/lenge man vil jobbe?

Svar:

Ja, det har man. Det beregnes da et sykepengegrunnlag, som er en beregnet månedsinntekt. Det er flere detaljer og forutsetninger for beregningen, men i store trekk så beregnes den basert på gjennomsnittlig inntekt i løpet av de tre siste månedene.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: