Rettigheter etter partnervold

Publisert: 12.05.2023

Jeg ble slått og ranet av min eks-partner, og jeg anmeldte til politiet, og jeg har ingen advokat. Hva er prosedyrene jeg har krav på, vil min eks-partner bli forhindret fra å kommunisere med meg?

Svar:

I noen typer straffesaker, kan man innvilges bistandsadvokat betalt av det offentlige. Mishandling i nære relasjoner dekkes vanligvis, men enkeltstående hendelse av vold eller ran gir som hovedregel ikke krav på bistandsadvokat, med mindre det er grunn til å tro at du som følge av handlingen får betydelig skade på kropp eller helse. Retten kan også oppnevne bistandsadvokat i andre tilfeller, hvis sakens art og alvor, hensynet til de berørte eller andre særlige forhold tilsier at det er behov for advokat.

Alternativt kan du selv kontakte og motta bistand fra en advokat med erfaring som bistandsadvokat, - på egen regning.

Din ekspartner kan bli forhindret fra å ta kontakt med deg dersom han ilegges besøks- og kontaktforbud. En slik begjæring rettes til politiet, og vurderes deretter av påtalemyndigheten. Den som ilegges forbudet kan enten akseptere det, eller kreve at det blir brakt inn for retten til overprøving. Brudd på slike forbud er straffbart i seg selv. Voldsalarm kan også være aktuelt.

Støttesenteret for kriminalitetsutsatte (tlf. 800 40 008) kan også kontaktes for råd, støtte og veiledning samt hjelp til å evt. søke om voldsoffererstatning. https://www.politiet.no/kontakt-politiet/stottesenter-for-kriminalitetsutsatte/

Med vennlig hilsen, advokat Nina Oskarsson

Del denne artikkelen: