Rettigheter når man mobbes på arbeidsplassen

Publisert: 25.04.2023

Firmaet A innkaller til drøftelsesmøte med daglig leder B og tilbyr annen stilling som alternativ til oppsigelse. B sier at lønnskrav først må gjøres opp. A bestrider lønnskravet. B sender saken til forliksrådet dagen etter. A unnlater så å gå videre med oppsigelse, men starter skjult mobbeprosess. A unnlater så å effektuere egen varsel om oppsigelse og saken går utover B sin helse som får diagnose P29 og han fratas arbeidsoppgaver som leder. A motivert av økonomi. Hvilke rettigheter har B?

Svar:

B kan ha krav på erstatning.

I tilfellet må B være påført et økonomisk tap som følge av det det du beskriver som en skjult mobbeprosess, og denne skjulte mobbeprosessen må være årsaken til det økonomiske tapet. Det er ofte denne årsakssammenhengen mellom tap og handling som er vanskeligst å påvise ved slike erstatningskrav.

Det er den som fremsetter kravet som må kunne bevise/dokumentere størrelsen på det økonomiske tapet, og at det er årsakssammenheng mellom den A sine handlinger og det økonomiske tapet.

Ved mobbing på arbeidsplassen er det også mulig å melde fra til Arbeidstilsynet.

Med vennlig hilsen, advokat Torbjørn Evjenth

Del denne artikkelen: