Selge bolig med bruksrett

Publisert: 14.09.2023

Kan en boligeiendom (enebolig) hvor det er tinglyst bruksrett selges på det åpne markedet? I dokumentet står det "NN skal ha bruksrett på boligeiendommen i hele sin levetid". Jeg betrakter bruksrett i en boligeiendom som at vedkommende har rett på å bo der i hele sin levetid.

Svar:

Det vil ikke være noe problem at en eiendom hvor det hefter en bruksrett på kan selges på det åpne marked. En slik bruksrett vil dog definitivt ha en prisdempende effekt men den vil allikevel kunne selges vedheftende denne rettigheten.

Hva som er det nærmere innholdet av bruksretten må bero på en tolkning av stiftelsesgrunnlaget med mere. Hvor omfattende denne bruksretten vil ha direkte betydning for hvilken verdidempende effekt denne har.

Jeg er i utgangspunktet enig i at en bruksrett, normalt skal forstås som en personlig rettighet som kun vedvarer så lenge vedkommende lever. Det kan naturligvis tenkes andre varianter som f.eks. ikke er personlige og som kan arves til neste arveledd, men dette vil normalt ikke være en total bruksrett som legger beslag på hele eiendommen.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: