Skatt når man jobber både i Norge og Estland

Publisert: 11.03.2024

Jeg har jobbet i Norge siden 2013, fast ansatt, sykepleier 83,9 % stilling. I 2022 startet jeg å jobbe også i hjemlandet , i Estland 50 %. Jeg har pendlet mellom Estland og Norge allerede i 11 år. Jobber 2 uker i Norge og sa jobber 2 uker i Estland. Veldig vanskelig å forstå hvordan er det med skatt. Myndighetene i Estland forstår ikke helt hva de må gjøre. Jeg er fast bosatt i begge land (folkeregister). Arbeidsgiver i Estland spurte meg hva de må gjøre, jeg vet ikke. Kan du hjelpe meg?

Svar:

Skatteavtalen mellom Norge og Estland regulerer dette.
Din inntekt skal rapporteres til det landet du er bosatt i etter reglene i skatteavtalen.
Når det gjelder hvor du er bosatt, reguleres dette av bestemmelsen:
2. Når en fysisk person ifølge bestemmelsene i punkt 1 er bosatt i begge kontraherende stater, skal hans status avgjøres etter følgende regler:
a) han skal anses for bosatt i den stat hvor han disponerer fast bolig. Hvis han disponerer fast bolig i begge stater, skal han anses for bosatt i den stat hvor han har de sterkeste personlige og økonomiske forbindelser (sentrum for livsinteressene);
b) hvis det ikke kan bringes på det rene i hvilken stat han har sentrum for livsinteressene, eller hvis han ikke disponerer en fast bolig i noen av dem, skal han anses for bosatt i den stat hvor han har vanlig opphold;
c) hvis han har vanlig opphold i begge stater eller ikke i noen av dem, skal han anses for bosatt i den stat hvor han er statsborger;
d) hvis han er statsborger av begge stater eller ikke av noen av dem, skal de kompetente myndigheter i de kontraherende stater avgjøre spørsmålet ved gjensidig avtale

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: