Skatt på pengegave fra svigermor?

Publisert: 06.04.2022

Min svigermor vurderer å dele ut kr 100 000 til hver av sønnene hennes (jeg er gift med den ene). Ved å få nevnte beløp utløser det skatteplikt for den enkelte? Og hva må gjøres eventuelt etter overføring av pengebeløpet til den enkelte av sønnene? Må dette rapporteres andre steder enn på skattemeldingen for angjeldende år?

Svar:

Det er ikke avgift på arv eller gave. Om det utløser noen for for skatteplikt, vil det i så fall være formuesskatt, som vil avhenge av mottakerens økonomi. Det rapporteres kun inn på skattemeldingen.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: