Skatt ved salg av sekundærbolig

Publisert: 25.01.2024

Jeg og min mann skal separeres. Han flytter inn i vår sekundærbolig. Denne har 3 leiligheter der han vil bo i den ene. Når vår primærbolig er solgt tenkte jeg å flytte inn i en av de andre leilighetene i sekundærboligen for å opptjene botid i huset jeg også. Huset vil ble seksjonert og solgt som 3 separate leiligheter. Kan vi selge våre to leiligheter skattefritt? eventuelt alle tre?

Svar:

Han kan i henhold til skatteloven § 9-3 (2) bokstav b (pr januar 2024) be om å få godskrevet din botid i deres primærbolig, fra han flyttet ut til salg/overtakelse, - hvis dere er separert nå, og du blir boende.

Dersom dere ifm skifteoppgjøret blir enige om hvem som skal overta hvilken/hvilke leiligheter i den andre seksjonerte boligen, - har dere mulighet til å opptjene botid der etter hvert, i egen seksjonert leilighet.

Det å eventuelt bo i samme useksjonerte bolig (med separate boenheter) etter separasjon, vil nok reise spørsmål om hvorvidt samlivet kan anses å være brutt, eller gjenopptatt, - relatert til prosessen med å skulle søke om skilsmisse. Statsforvalteren vil nok stille spørsmål ved det. Hvordan skattemyndighetene vurderer en eventuell senere seksjonering og påfølgende salg av de ulike enhetene, relatert til reglene om botid da, - kan jeg ikke begi meg inn på her.

Med vennlig hilsen, advokat Katharina Vig Lunde

Del denne artikkelen: