Skatt ved sporadisk hjemmekontor i utlandet

Publisert: 28.02.2022

Om man jobber fra hjemmekontor i fritidsbolig i utlandet (sporadiske korte opphold på for eksempel 2 uker, 1 uke med videre): Skal det behandles spesielt med tanke på lønnsrapportering og skatt?

Svar:

Som en generell regel kan en si at slike kortvarige arbeidsperioder ikke får noen konsekvenser. Men, en er alltid underlagt lovgivningen i det landet en oppholder seg. Teoretisk sett kan alt arbeide som utføres i et gitt land, være gjenstand for regulering etter landets lover, herunder når det gjelder skatt m.m. Men i all hovedsak vil det nok være inngått en skatteavtale mellom Norge og det aktuelle landet, som regulerer dette på et fornuftig vis og som normalt medfører at du vil anses som ansatt i Norge og underlagt norske regler for arbeidsforholdet og de skattemessige forhold.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: