Skatteplikt ved inntekt opparbeidet i utlandet

Publisert: 14.08.2023

Dersom man har dobbelt statsborgerskap i USA og Norge og har bodd og jobbet i USA, samt får uføretrygd fra amerikanske militæret, er man skattepliktig i Norge selv om inntektene er skattefrie i USA? Kan Skatteetaten kreve skatt hvis personen flytter til Norge og har fast bopel i begge land?

Svar:

Dersom du er skattemessig bosatt i Norge etter intern rett, er du i utgangspunktet skattepliktig til Norge for all formue og inntekt, uansett om den befinner seg i eller er opptjent i Norge eller i utlandet. Norges beskatningsrett kan være begrenset av bestemmelsene i en skatteavtale med et annet land.

Du kan lese mer om skattemessig bosted ved innflytting til Norge på Skatteetatens sider her: www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/utland/flyttet-til-eller-fra-Norge

Ev. du bør ta kontakt med en skatteadvokat/skatterådgiver for videre bistand.

Med vennlig hilsen, advokat Hilde Gamkinn

Del denne artikkelen: